KUL Logo

(PL)  

(PL) Historia sztuki

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia specjalistycznej pracy jako historyk sztuki, muzealnik, animator kultury w galeriach, muzeach, ośrodkach kultury, szkołach (szczególnie szkołach plastycznych), firmach zajmujących się działalnością kulturową i artystyczną, firmach i zakładach inwentaryzacji oraz ochrony zabytków

Absolwent zdobywa wiedzę w zakresie kultury ludów pierwotnych, sztuki starożytnej basenu Morza Śródziemnego, sztuki średniowiecznej, nowożytnej, nowoczesnej, ponowoczesnej i aktualne; obejmuje sztukę powszechną (przede wszystkim europejską) i polską.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: 85 godzin praktyki muzealne lub kuratorskie w wybranej przez studenta instytucji
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście studentów na rynek pracy wspiera działalność w Kole Naukowym Historyków Sztuki:

– organizacja konferencji naukowych, wyjazdów zabytkoznawczych, prelekcji

– redagowanie oraz zamieszczenie tekstów w studenckim czasopiśmie internetowym „ARTykuły”

– przygotowywanie wystaw dzieł własnych i obcych w studenckiej „Galerii 1 im B. Słomki”Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność krytycznego spojrzenia na pozamuzealną ekspozycję dzieła sztuki, jego użytkowanie, potrzeby konserwatorskie
 • umiejętność zastosowania prawa autorskiego i praw związanych z zarządzaniem własnością intelektualną w odniesieniu do instytucji muzealnych i wystawienniczych
 • umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i rozwiązywanie trudności związanych z realizacją wystaw sztuki, lekcji muzealnych

 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość technik komunikacji
 • organizacji pracy redakcyjnej i działalności wystawienniczej (przygotowania projektu koncepcji i realizacji wystawy)
 • pozyskiwania funduszy

 • zajęcia ogólnouniwersyteckie – lektoraty języków obcych nowożytnych

 • podstawowa znajomość technik pracy komputerowej z zasobami wizualnymi – archiwa cyfrowe, bazy danych
 • umiejętność korzystania z umieszczonych w sieci kolekcji muzealnych
 • umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowej pracy z obrazem, jego opracowania i przetwarzania (zajęcia: Informatyka w historii sztuki; Muzeum wirtualne)

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku historia sztuki

b) absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra kierunków pokrewnych: ochrona zabytków, konserwacja, studia artystyczne oraz architektura, architektura krajobrazu

c) absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków przypisanych do dyscyplin w ramach dziedzin nauk humanistycznych i społecznych (za zgodą dziekana)

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.