KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia słowiańska

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie tłumacza tekstów z zakresu ekonomii, prawa, prawa celnego w ramach dwóch języków: polskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego
 • pracy w charakterze tłumacza programów audiowizualnych (w tym  dla osób w dysfunkcją wzroku) m.in. na potrzeby telewizji, festiwali filmowych
 • pracy jako asystenta w instytucjach kultury, urzędach miasta współpracujących z Rosją, Ukrainą lub Białorusią
 • zatrudnienia w charakterze specjalisty w firmach spedycyjnych oraz jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej
 • pracy w charakterze pilota lub tłumacza w sektorze usług turystycznych
 • podjęcia pracy w firmach międzynarodowych zorientowanych na kontakty z Rosją, Ukrainą i Białorusią

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • podjęcia studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo w szkole doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w tym przygotowujących do egzaminu na tłumacza przysięgłego

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe

 • Praktyki zawodowe związane z  realizacją specjalizacji  tłumaczeniowej  (w wymiarze 150 godzin) odbywają się w biurach tłumaczeń, pod opieką tłumacza przysięgłego, w jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, w firmach międzynarodowych, w tym spedycyjnych, przedsiębiorstwach branżowo-usługowych

Praktyki nadobowiązkowe

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże 

 • Możliwość podnoszenia kompetencji tłumaczeniowych w trakcie warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie Tłumaczy Lubelszczyzny (w ramach umowy).
 • Praktyki i staże w firmie GENPACT, umożliwiające poznanie specyfiki pracy międzynarodowej i dwujęzycznej komunikacji biznesowej.
 • W ramach współpracy z agendami celnymi są organizowane studenckie wizyty studyjne.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • realizacja specjalizacji zawodowych pozwala zdobycie kompetencji w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych i audiowizualnych w parach językowych: rosyjski-polski, ukraiński-polski.

 • umiejętność skutecznego komunikowania się w grupie oraz znajomość zasady skutecznej autoprezentacji

 • znajomość języka rosyjskiego / ukraińskiego na poziomie C2+
 • znajomość specjalistycznego języka rosyjskiego /ukraińskiego w zakresie turystyki, terminologii celnej, ekonomii i prawa

 • umiejętność obsługi programu tłumaczeniowego TRADOS
 • umiejętność zastosowania nowych technologii w pracy dydaktycznej

 • znajomość elementarnych zasad prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia w zakresie filologii słowiańskiej, filologii rosyjskiej lub filologii ukraińskiej, rosjoznawstwa lub ukrainoznawstwa, lingwistyki stosowanej z językiem rosyjskim, studiów wschodnich;

b) absolwenci innych kierunków I stopnia lub magisterskich z zaawansowaną znajomością języka rosyjskiego/ukraińskiego na poziomie co najmniej B2, udokumentowaną certyfikatem językowym.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.