KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia niderlandzka

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, turystyce i sektorze usług wymagających bardzo dobrej znajomości języka niderlandzkiego oraz w wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, biurach tłumaczeń, w korporacjach o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym, w szkołach językowych, itp.

W trakcie studiów magisterskich szczególną uwagę przywiązuje się do tłumaczeń ustnych i pisemnych z i na język niderlandzki, oraz do komunikacji w języku niderlandzkim w sektorze biznesu (język biznesowy, komunikacja w miejscu pracy).

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyka obejmuje 60 godzin i może odbyć się w polskiej, flamandzkiej lub niderlandzkiej firmie lub instytucji, można odbyć go także w ramach wymiany Erasmus w Holandii czy Flandrii lub w przedstawicielstwach firm holenderskich lub flamandzkich w Polsce

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego jest w stałym kontakcie z przedstawicielami dyplomatycznymi krajów niderlandzkiego obszaru kulturowego, utrzymuje kontakty z przedstawicielstwami holenderskiego i flamandzkiego biznesu.

Studenci mają możliwość wyjazdów do krajów niderlandzkojęzycznych, lub innych krajów Europy Środkowej w celu wzięcia aktywnego udziału w letnich kursach języka niderlandzkiego organizowanych przez Niderlandzką Unię Językową (Nederlandse Taalunie), lub stowarzyszenie Comenius.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • przygotowanie do rozpoczęcia pracy jako kadra wyższego szczebla w sektorze biznesu oraz w biurach tłumaczeń
 • język niderlandzki i język niderlandzki biznesowy na poziomie C1/ C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (umiejętności językowe z języka niderlandzkiego w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku filologia niderlandzka, zgodne z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)

 • umiejętność precyzyjnego i poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i wymiany poglądów w języku niderlandzkim
 • pogłębiona umiejętność przygotowania i przed­stawienia wystąpienia ustnego w języku niderlandzkim na wybrany temat w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku filologia niderlandzka, z zastosowaniem technik audiowizualnych

 • przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej (np. samozatrudnienie w charakterze tłumacz freelancer)
 • umiejętność inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób
 • znajomość podstaw ekonomii
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży

 • umiejętność korzystania z typowych komunikatorów sieciowych (np. skype) do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych i z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (e-learning)
 • umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnych wykorzystując programy graficzne PowerPoint, Prezi

 • absolwent potrafi formułować problemy, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań
 • posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku filologia niderlandzka

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia niderlandzka.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.