KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia niderlandzka

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka oraz w wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, biurach tłumaczeń

W trakcie studiów magister­skich szczególną uwagę przywiązuje się do tłumaczeń ust­nych i pisemnych z i na język niderlandzki, oraz do komuni­kacji w języku niderlandzkim w sektorze biznesu (specja­lizacja Komunikacja niderlandzkojęzyczna w biznesie).

Tytuł magistra w zakresie filologii niderlandzkiej uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

 • obowiązkowe: obejmuje 60 godzin i może odbyć się w polskiej, flamandzkiej lub nider­landzkiej firmie lub instytucji, można odbyć go także podczas pobytu na wymianie Erasmus w Holandii czy Flandrii lub w przedstawicielstwach firm holenderskich lub fla­mandzkich w Polsce

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego jest w stałym kontakcie z przedstawicielami dyplomatycz­nymi krajów niderlandzkiego obszaru kulturowego, utrzymuje kontakty z przedstawi­cielstwami holenderskiego i flamandzkiego biznesu.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • przygotowanie do rozpoczęcia pracy jako kadra wyższego szczebla w sektorze biznesu.

 • umiejętność precyzyjnego i poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i poglądów w języku niderlandzkim
 • pogłębiona umiejętność przygotowania i przed­stawienia wystąpienia ustnego w języku niderlandzkim na wybrany temat w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia Niderlandzka, z zastosowaniem technik audiowizualnych

 • język niderlandzki i język niderlandzki biznesowy na poziomie C1/ C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (umiejęt­ności językowe z języka niderlandzkiego w zakresie wybra­nych dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia Niderlandzka, zgodne z wymaganiami okreś­lonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)

 • umiejętność korzystania z typowych komunikatorów siecio­wych (np. skype) do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych i z podstawowych funkcji meto­dy zdalnego studiowania (e-learning)
 • umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnych wykorzystując programy graficzne PowerPoint, Prezi

 • pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia Niderlandzka

 • samozatrudnienie w charakterze tłumacz freelancer
 • umiejętność inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia niderlandzka.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.