KUL Logo

(PL)  

(PL) Psychologia

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia prowadzone są jako dwie odrębne specjalności:

 • Psychologia Wspierania Jakości Życia
 • Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie (w zakresie psychologii wspierania jakości życia): psychologa klinicznego, psychoterapeuty, psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalisty ds. interwencji kryzysowej
 • pracy w zawodzie (w zakresie psychologii biznesu i przedsiębiorczości): trenera biznesu (coach), specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń pracowników, doradcy zawodowego, psycholog transportu
 • zdobywania kompetencji: podstawy teoretyczne i empiryczne badań psychologicznych, analiza i interpretacja danych empirycznych, pomoc osobom z niepełnosprawnością na rynku pracy, organizacja i monitoring w zakresie procesów: diagnostycznego terapeutycznego, rehabilitacyjnego, resocjalizacyjnego

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie – np. na kierunku psychologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe:
  • praktyka wakacyjna (psychologiczna) w wymiarze 100 godzin
  • praktyka pedagogiczna: dotyczy studentów, którzy od III roku wybrali moduł: „Psychologia edukacji i komunikacji” – w wymiarze 150 godzin
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wsparcie zewnętrzne: działania realizowane w różnych formach wolontariatu, organizowane przez uniwersytet, organizacje pozarządowe, humanitarne, pożytku publicznego (działające jednorazowo, cyklicznie lub w sposób ciągły).

Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL, działa w sekcjach: arteterapii, psychologii klinicznej, osobowości, psychoterapii, rodziny, sądowej, twórczości, tanatopsychologii, rehabilitacji, psychoseksuologii, emocji i motywacji, resocjalizacji i readaptacji. KNSP organizuje ogólnopolskie, coroczne konferencje „Aktualia Psychologiczne”.Unikatowe zajęcia i certyfikaty

Studenci mają do wyboru bogatą paletę unikatowych zajęć z zakresu:

 • diagnostyki osobowości, w tym: warsztaty praktycznych zastosowań teorii psychologicznych w interpretacji zachowań
 • treningu prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego
 • emisji głosu
 • psychologii internetu
 • modeli resocjalizacji, readaptacji i rehabilitacji – przeciwdziałanie społecznym wykluczeniom
 • eyetracking w badaniach przekazów wizualnych
 • psychodramy w szkoleniach rozwoju zawodowego
 • neuromarketingu
 • analizy efektywności procesu terapeutycznego
 • klinicznego studium przypadków
 • procedury mediacyjnej: struktura, techniki, biofeedback

Zajęcia, w których udział umożliwia zdobycie dodatkowych certyfikatów:

 • Diagnostyka Neuropsychologiczna
 • Metoda Konfrontacji z Sobą
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
 • Test Plam Atramentowych (H. Rorschacha)
 • Test Kolorów (M. Lüschera)
 • Klasyczne i zaawansowane metody statystycznego opracowania danych empirycznych: (1) IBM – Predictive Solutions (SPSS Technology) oraz AMOS (Analysis of Moment Structures), (2) SEM ( Structure Equation Models), (3) NC (Neural Connection), (4) Data MiningMining

Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 

Prowadzone są jako dwie odrębne specjalności, z dalszy podziałem na moduły:

Specjalność: Psychologia Wspierania Jakości Życia (PWJŻ):

 • Moduł – Psychologia kliniczna i osobowości
 • Moduł – Psychologia edukacji i komunikacji
 • Moduł – Zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia
 • Moduł – Psychologia społeczna i kulturowa
 • Moduł – Psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji
 • Moduł – Psychologia jakości życia

Specjalność: Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości (PBiP):

 • Moduł – Marketing i Reklama
 • Moduł – Organizacja i Zarządzanie
 • Moduł – Doradztwo zawodowe
 • Moduł – Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
 • Moduł – Mediacje w biznesie
 • Moduł – Procesy grupowe i kulturowe

 • w zakresie autoprezentacji
 • w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • w zakresie prowadzenia negocjacji
 • w zakresie organizacji pracy, planowania oraz pracy w zespole
 • w zakresie wystąpień publicznych

 • lektoraty z języka nowożytnego

 • związane ze znajomością programów komputerowych specjalistycznych dla kierunku„Podstawy psychometrii”, „Metody statystyczne” oraz Bazy danych i arkusze kalkulacyjne, Pakiety statystyczne SPSS/Statistica

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (40% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego)

c) biologia lub fizyka, lub historia, lub matematyka, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie (30% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.