KUL Logo

(PL)  

(PL) Prawo

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują, a  uzyskany tytuł zawodowy magistra daje uprawnienia do:

 • podjęcia wybranej aplikacji prawniczej: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, legislacyjnej, komorniczej, rzecznikowskiej, kuratorskiej,
 • podjęcia pracy w innych zawodach prawniczych takich jak: ekspert w zakresie ochrony własności intelektualnej, biegły rewident, doradca podatkowy, kontroler z zakresu finansów publicznych, syndyk,
 • podjęcia pracy w administracji publicznej, w instytucjach finansowych, w komórkach organizacyjno-prawnych przedsiębiorców, do uczestnictwa w życiu polityczno-gospodarczym Polski, do pracy, dzięki międzynarodowym programom kształcenia, w szeroko rozumianym międzynarodowym obrocie prawnym
 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach obowiązkowych praktyki w sądach, prokuraturach oraz kancelariach lub innych instytucjach stosujących prawo (min. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, NIK, PKN Orlen S.A.)
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy
 • możliwość udziału w programie międzynarodowej wymiany i odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS
 • możliwość odbycia zagranicznych praktyk studenckich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
 • możliwość uzyskania certyfikatu mediatora, certyfikatu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
 • możliwość działalności prospołecznej w ramach klinik prawa, wolontariatu i działalności studenckiej w ramach Samorządu Studentów, Koła Naukowego Studentów Prawa
 • możliwość odbycia ponadprogramowych zajęć specjalistycznych dostosowanych do potrzeb aplikacji prawniczychKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętności komunikowania się z udziałem specjalistycznej terminologii prawnej, zdolność krytycznej analizy i syntezy wiedzy prawniczej, zwłaszcza w postaci rozwiązywania konkretnych problemów prawnych (kazusy)
 • umiejętność krytycznego myślenia i doboru informacji
 • umiejętność inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność prowadzenia negocjacji prawniczych
 • umiejętność sporządzania pism procesowych, umów itp.
 • umiejętność wykorzystywania norm moralnych i etycznych w zawodach prawniczych

 • możliwość wyboru i uczestniczenia w zajęciach w językach obcych, lektoratach o profilu prawniczym,
 • możliwość udziału w zajęciach w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego, Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych
 • możliwość udziału w wykładach gościnnych naukowców i specjalistów z zagranicy i poznania innych niż polski systemów prawa i terminologii z nimi związanej
 • możliwość uzyskania certyfikatów językowych

 • umiejętność analizy aktów prawnych, orzecznictwa, literatury itp. w celu podejmowania właściwych decyzji

 • umiejętność efektywnego korzystania z internetowych serwisów prawniczych (np. LEX, Legalis, HUDOC),
 • umiejętność wyszukiwania w Internecie informacji i ich selekcji
 • umiejętność rozwiązywania zagadnień prawnych związanych z Internetem (np. cyberprzestępczość, ochrona danych, handel elektroniczny)

 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • znajomość przepisów prawnych związanych z działalnością gospodarczą, w tym zasad z zakresu prawa handlowego, własności przemysłowej i prawa autorskiego

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ. 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka, lub filozofia, lub geografia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

b) język polski (25% wyniku końcowego)

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.