KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia słowiańska

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i firmach, uczestniczących w wymianie gospodarczej z Rosją, Ukrainą, Białorusią i Kazachstanem, w obsłudze ruchu turystycznego z Europą Wschodnią, w firmach spedycyjnych oraz jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej
 • podjęcia pracy w zawodach: asystenta , tłumacza w firmie międzynarodowej, urzędnika w jednostkach straży granicznej i instytucjach kultury, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języków obcych: rosyjskiego i/lub angielskiego

W ofercie studiów znajduje się specjalności językowe: ROSYJSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, w ramach której studenci realizują specjalizację zawodową biznesową. Dodatkowo program studiów oferuje naukę języka ukraińskiego od podstaw.

Certyfikaty:

Realizacja bloku przedmiotów w ramach specjalizacji Język rosyjski komunikacji biznesowej ułatwia przygotowanie do certyfikatu: Język rosyjski w biznesie (poziom B2). Certyfikację przeprowadza instytucja zewnętrzna.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe:

– praktyki śródroczne w wymiarze 150 godzin w ramach wybranej specjalizacji

– studenci realizujący specjalizację nauczycielską dodatkowo odbywają praktyki w szkole podstawowej

 • Studenci Mogą odbywać praktyki i staże w firmie GENPACT umożliwiającej poznanie specyfiki pracy międzynarodowej i podstaw efektywnej komunikacji biznesowej.
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • oferowane w programie studiów przedmioty kierunkowe zapewniają bardzo dobrą znajomość zjawisk w zakresie kultury, języka i literatury obszaru Europy Wschodniej
 • realizacja specjalizacji zawodowej umożliwia swobodne posługiwanie się terminologią w zakresie ekonomii , prawa, w szczególności prawa celnego w języku rosyjskim

 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej w języku obcym
 • umiejętność skutecznego komunikowania się w grupie zawodowej

 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • znajomość  drugiego wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie B2
 • znajomość języka ukraińskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność posługiwania się terminologią specjalistyczną w różnych kontekstach zawodowych (firmy usługowo-handlowe, agencje celne i spedycyjne, instytucje kultury)

 

 • posługiwanie się bazami danych, korpusami językowymi w Internecie
 • wykonywanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint)

 • znajomość elementarnych zasad prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego)

Jeżeli kandydat zaliczył dwa języki obce nowożytne, punktowany jest ten, z którego uzyskał lepszy wynik.

O przyjęcie mogą ubiegać się także kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego)

O przyjęcie mogą ubiegać się także kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.