KUL Logo

(PL)  

(PL) Sinologia

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu tłumacza z języka chińskiego na język polski i z języka polskiego na chiński;
 • występowanie w roli tłumacza symultanicznego przy negocjacjach biznesowych;
 • pracy lektora języka chińskiego;
 • własnego rozwoju zawodowego i osobowego.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • w ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę w wymiarze 60 godzin, która jest realizowana po V semestrze (III rok studiów).

Praktyki nadobowiązkowe:

 • możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


 • uporządkowana wiedza z zakresu kultury Chin, w tym literatury, sztuki, filozofii oraz stosunków Chin z Koreą Pd. i Pn.
 • dobra znajomość języka chińskiego w mowie i piśmie, także w zakresie specjalistycznym (język literacki, język biznesowy);
 • umiejętności w zakresie organizacji i planowania warsztatu tłumacza oraz lektora języka chińskiego.

 • umiejętność prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w środowisku chińskojęzycznym;
 • umiejętność komunikowania się z osobami posługującymi się standardowym językiem chińskim z poszanowaniem ich odrębności kulturowej;
 • umiejętność autoprezentacji, prawidłowej argumentacji swojego stanowiska, panowania nad emocjami i stresem;
 • umiejętność pracy w grupie i organizacji pracy zespołowej w przedsiębiorstwie, biurze podróży czy szkole języków.

 • umiejętność planowania własnej ścieżki kariery zawodowej;
 • umiejętność planowania własnego rozwoju;
 • umiejętność stałego samodoskonalenia się, rozwoju kompetencji językowych, poznawania nowej terminologii biznesowej.

 • umiejętność korzystania z podstawowych programów komputerowych stosowanych w działalności przedsiębiorstwa;
 • umiejętność stosowania programów komputerowych oraz słowników w pracy tłumacza i lektora języka chińskiego;
 • umiejętność zastosowania odpowiednich programów komputerowych do przygotowywania dokumentów, opracowań, obliczeń i prezentacji.

 • umiejętność oceny własnych kompetencji biznesowych i językowych oraz innych, przydatnych w działalności biznesowej, edukacyjnej oraz planowania rozwoju zawodowego i osobowego;
 • umiejętność indywidualnego i zespołowego wartościowania (ewaluacji) własnej aktywności zawodowej i wdrażania adekwatnych zmian doskonalącychZasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język angielski – wymagany poziom rozszerzony (60% wyniku końcowego) – wynik co najmniej 30 % punktów na wymaganym poziomie

b) język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony (40 % wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowana ocena z egzaminów pisemnych ze świadectwa 

a) język angielski (60% wyniku końcowego)

b) język polski lub język ojczysty (40 % wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.