KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia romańska

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • intensywnej nauki dwóch języków romańskich (język francuski i język hiszpański lub język włoski) wraz z gruntownym przygotowaniem językowym z zakresu gramatyki, wypowiedzi pisemnej i ustnej, leksyki związanej z różnymi obszarami życia codziennego i kultury oraz strategii tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i odwrotnie
 • podjęcia pracy we wszelkich zawodach, w których istotne są kompetencje językowe i filologiczne, w szczególności znajomość języków obcych (dziennikarz, krytyk, asystent biurowy/ sekretarz, urzędnik, mediator/ animator kulturowy, tłumacz itp.).

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii romańskiej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia romańska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętności z zakresu tłumaczenia tekstów z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy
 • uzyskanie wykształcenia kierunkowego związanego z wybranym w ramach seminarium licencjackiego kierunku badań naukowych

 • znajomość języka francuskiego  na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • umiejętność komunikowania się w prostych codziennych sytuacjach z przedstawicielem kultury francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej
 • umiejętność redagowania poprawnej językowo korespondencji w języku francuskim
 • umiejętność pisania zrozumiałych i poprawnych językowo ogłoszeń, raportów, streszczeń, sprawozdań, syntez, artykułów prasowych

 • swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie w języku francuskim oraz włoskim lub hiszpańskim
 • kompetencje językowe (z zakresu dwóch języków romańskich) rozwiniętych co najmniej do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • umiejętności dotyczące operacji na tekście (czytanie ze zrozumieniem, streszczanie, skracanie, porównanie opis) – w języku polskim i w języku francuskim oraz hiszpańskim/włoskim
 • umiejętność abstrahowania, wyciągania wniosków

 • przy samozatrudnieniu Absolwent może korzystać z wykształconych w czasie studiów kompetencji
 • znajomości strategii tłumaczenia z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy
 • redagowania tekstów specjalistycznych (m.in. listu motywacyjnego).

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony jest w skali PROCENTOWEJ.

Filologia romańska – grupa zaawansowana

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z języka francuskiego.


Filologia romańska – grupa początkująca

Punktowany wynik z języka obcego nowożytnego.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik tej matury wyrażony jest OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Filologia romańska – grupa zaawansowana

Egzamin ustny – rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim


Filologia romańska – grupa początkująca

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.