KUL Logo

(PL)  

(PL) Europeistyka – European Studies (studia w języku angielskim)

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”, “англійська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w instytucjach europejskich
 • pracy w administracji państwowej i samorządowej
 • pracy w sektorze przedsiębiorstw korzystających ze środków Unii Europejskiej pracy w jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich i zarządzających ich wydatkowaniem

Absolwent otrzymuje kompetencje do wykonywania zawodu specjalisty do spraw europejskich.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie europeistyki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku European Union Law)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. z zakresu „Migracje Europejskie”, „Prawo i Polityka Migracyjna”, „Central and East European Development”

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: 180 godzin
 • możliwość zaangażowania w działalność Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

 • możliwość odbywania różnego rodzaju staży m. in. w Parlamencie Europejskim, Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, Agencji Frontex, jednostkach administracji rządowej i samorządowej zarządzających funduszami unijnymi, Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa i innych organizacjach pozarządowych
 • możliwość ukończenia kursów dodatkowych i uczestnictwa w prowadzonych na Wydziale zajęciach w języku angielskim i otrzymania certyfikatów z zakresu pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej
 • możliwość zaangażowania w działalność Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną
 • udział w pracach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera działalność społeczna: udział w Kole Naukowym Euro-KUL, Prowadzenie bloga Europens, uczestniczenie w projektach unijnych realizowanych na Uniwersytecie.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność poruszania się po skomplikowanym archipelagu instytucji unijnych i innych organizacji europejskich
 • pozyskiwane funduszy UE i zarządzanie projektam
 • przygotowanie wniosku o wsparcie z funduszy unijnych
 • udział w pracach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL

 • kompetencje w zakresie prowadzenia mediacji i negocjacji

oraz

 • sztuki wystąpień publicznych

 • praktyczna umiejętność komunikacji i pracy w języku angielskim
 • posługiwanie się dwoma językami obcymi w obszarze prawa i biznesu

 • wykorzystywanie unijnych baz danych (EUR-Lex, Nlex, IPEX, InfoCuria, Legislative Observatory, ) oraz danych z EuroStatu

 • analiza podstawowych zjawisk i struktur politycznych w Europie

 • kompetencja w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym
 • umiejętność aplikowania o środki unijne i zarządzania projektami

Zasady rekrutacji

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Nabór prowadzony w trybie wolnym

 

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Nabór prowadzony w trybie wolnym

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.