KUL Logo

(PL)  

(PL) Administracja

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowym
 • pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej)
 • stosowania prawa w instytucjach niepublicznych (sfera biznesu, organizacje społeczne)

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie administracji uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na studia prawnicze i administracyjne)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: 160 godzin – po II roku studiów
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

Aktualnie studenci biorą udział w stażach w ramach projektu:

„Staż dla studenta kierunku administracja KUL – start do dobrej pracy” dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. – 31.03.2018 r.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • przygotowanie do pracy w administracji publicznej
 • zarządzania w systemie administracji
 • obsługi e-administracji, przedsiębiorczości
 • przestrzeganie standardów etycznych

Znajomość problematyki poszczególnych dziedzin prawa oraz znajomość uregulowań dotyczących administracji kościelnej.

 • przygotowanie do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej od strony formalno-prawnej (rejestracja działalności, wybór formy opodatkowania, prawa i obowiązki przedsiębiorcy), oraz praktycznej w zakresie podstaw zarządzania firmą

Znajomość różnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, podstaw ekonomii i zarządzania.

 • posługiwanie się językiem prawniczym
 • umiejętność prowadzenie negocjacji i mediacji
 • zorientowanie na cele, umiejętność ich wyznaczania
 • umiejętności tworzenia planów i rozwiązywania problemów
 • umiejętność organizacji pracy w małych grupach
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 • Absolwent potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • obsługa prawniczych baz danych LEX i Legalis

 • analiza przypadków i rozwiązywanie kazusów z różnorodnymi stanami faktycznymi i prawnymi.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia, lub geografia, lub biologia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik
b) język polski (25% wyniku końcowego)
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)

“Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.