KUL Logo

(PL)  

Навчання на польській мові

ТЕРМІНИ ТА ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

Навчання І рівня та єдині магістерські студії

 • Календар вступника (навчання на польській мові):

21.07 – 20.09.2021 – II набір (якщо даний напрямок навчання має вілні місця, набір на навчання проводиться до вичерпання вільних місць).

21.07. – 20.09.2021 – співбесіда, яка перевіряє рівень знань польської мови (термін узгоджується після реєстрації вступника в індивідуально встановленому порядку; співбесіда проводиться по Skype).

Оголошення рекомендованих до зарахування в індивідуально встановленому порядку. Оголошення результатів з’явиться в електронній формі на профілі абітурієнта в системі e-Rekrut.

Підтвердження навчання онлайн в електронній системі e-Rekrut протягом 5 днів і прикріплення сканів документів (особисто підписаний формуляр студента-іноземця, закваліфікованого до навчання – особова анкета з фото – доступний в системі e-Rekrut після підтвердження навчання; свідоцтво/атестат (якщо не було прикріплене раніше). Абітурієнт, який не підтвердить навчання он-лайн у визначений строк та не прикріпить належних сканів документів, буде виключенний зі списку закваліфікованих осіб.

протягом 14 днів з моменту електронного підтвердження навчання (дата і розмір оплати за навчання та номер рахунку будуть вказані на індивідуальному профілі абітурієнта в системі e-Rekrut) – оплата за навчання (іноземці, які поступили на платну форму навчання).

до 30.09.2021 – подання комплекту оригіналів документів до Секції обслуговування кандидатів і студенті – будинок Коллегія Норвідіанум CN-004 (пакет документів належить вислати традиційною поштою або кур’єром на адрес університету або подати до подавчої скриньки в KUL). Важлива дата впливу документів на університет. Абітурієнт, який не подав комплету документів у визначений строк, буде виключенний зі списку студентів.

до 08.10.2021 – абітурієнти зобов’язані також пред’явити оригінали свідоцтва про повну загальну середню освіту або відповідний диплом в Секції обслуговування кандидатів і студенті – будинок Коллегія Норвідіанум CN-004.


Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

   • міжнародних договорів – на умовах, визначених в цих договорах
   • договорів, укладених між університетом та іноземними юридичними особами, на умовах, визначених в цих договорах
   • рішення директора NAWA щодо її стипендіатів
   • рішення міністра
   • рішення ректора KUL

Право до безкоштовного навчання мають іноземці, які:

   1. мають дійсну карту поляка або офіційне підтвердження польського походження видане відповідними органами
   2. є громадянами держав-членів ЄС, Швейцарської Конфедерації або Європейської асоціації вільної торгівлі, а також члени їх сім’ї, якщо вони проживають на території РП (без права до соціальної стипендії та студентського кредиту)
   3. отримали в Польщі згоду на постійне місце проживання, або на проживання як довгостроковий резидент ЄС
   4. мають дозвіл на тимчасове проживання на території Польщі, у зв’язку із обставиною, про яку йдеться у абз. 1 ст. 159 або п. 3-4 абз. 1 ст. 186 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 р.
   5. отримали статус біженця, наданий у Польщі або додатковий чи тимчасовий захист на території РП
   6. мають сертифікат, що підтверджує знання польської мови на рівні С1, виданий Державною комісією (інформація про можливість отримання сертифікату можна знайти на сайті: http://certyfikatpolski.pl)
   7. є чоловіком/дружиною, або прямим родичем по висхідній або низхідній лінії громадянина Польщі, та проживає на території РП
   8. стипендіати NAWA

Всі інші іноземці навчаються на платній основі.


Умови вступу і процедура прийому


   • Прийом на навчання проводиться в електронному вигляді через систему e-Rekrut, на першому етапі необхідно зареєструватися на інтернет-сторінці: https://rekrut.kul.pl/rktreg.html, заповнити персональні дані і подати інформацію про освіту, вибрати напрямок (максимально можна вибрати 3 напрямки) навчання, завантажити скани документів і внести оплату вступного внеску
   • На бакалаврат (навчання І рівня) та єдині магістерські студія може поступити абітурієнт з польським атестатом зрілості, міжнародною матурою (International Baccalaureate) або іншим документом, який дає право вступу до вищих навчальних закладів в країні його видачі. Іноземці, які отримали атестат зрілості за кордоном, вступають за правилами прийому абітурієнтів з «старою матурою» (умови вступу на конкретний напрямок навчання доступні в описі даного напрямку на інтернет-сторінці kandydat.kul.pl)
   • Іноземці зобов’язані пройти співбесіду (кваліфікаційну розмову), яка перевіряє рівень знань польської мови. Співбесіда проводиться після індивідуально визначеного терміну по Skype або особисто в Бюро рекрутації. Якщо абітурієнт не пройде співбесіди, не буде допущений до наступного етапу процедури прийому на навчання. Від співбесіди звільнені абітурієнти, які пройшли річний підготовчий курс польської мови або здали іспит на сертифікат, що підтверджує знання польської мови на рівні В1, виданий Державною комісією (більше інформації про сертифікат можна знайти на сайті: http://certyfikatpolski.pl), а також випускники шкіл, в яких навчання проводилося польською мовою.
   • Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі. При вступі враховуються результати випускних іспитів або підсумкової атестації, або результати рівнозначні цим екзаменам, незалежно від місця видачі атестата зрілості. Після реєстрації в системі e-Rekrut та вибору напрямку навчання іноземець вписує оцінки відповідно до інструкції та прикріплює відсканований документ, що дає йому право на вступ до вищих навчальних закладів.
   • Прийом на навчання на англійській мові, проводиться на конкурсній основі. Абітурієнти зобов’язані пройти реєстрацію в електронному вигляді через систему e-Rekrut і додатково додати документ, що підтверджує знання англійської мови на рівні В2 (список документів доступний ТУТ). Абітурієнти, які не мають відповідного сертифіката або документа, що підтверджує знання англійської мови на рівні В2, зобов’язані пройти співбесіду. Співбесіда проводиться після індивідуально встановленого терміну по Skype. Якщо абітурієнт не пройде співбесіду, не буде допущений до наступного етапу прийняття на навчання.
   • Результати кваліфікації будуть оголошені в особистому кабінеті вступника в системі e-Rekrut (закладка Wybrane / Szczegóły). ВАЖЛИВО: Абітурієнт після кваліфікації в установлений термін зобов’язаний підтвердити бажання навчання в університеті шляхом електронного підтвердження в системі e-Rekrut і прикріплення відсканованих документів (підписаного особисто формуляра – анкети з фотографією для надійшли та атестата / диплома про повну загальну середню освіту). Рішення про прийняття на навчання та інформаційний лист будуть доступні в особистому кабінеті вступника в системі e-Rekrut після реєстрації підтвердження про прийом на навчання. Іноземці подають повний пакет документів в Секції обслуговування кандидатів і студентів – Колегія Норвідіанум, CN-004.

Абітурієнти, які бажають поступити на навчання І рівня та єдині магістерські студії заміщають скани наступних документів в системі e-Rekrut:

   1. атестата зрілості з додатком або документа про повну загальну середню освіту, що дає право вступу до вищих навчальних закладів у країні проживання абітурієнта (додатково результати ЗНО (зовнішнього незалежного тестування, при наявності даного документа)
   2. закордонного паспорта або іншого документа, який може посвідчити особу (сторінки з фото)
   3. карти поляка або іншого документа, який дає право до безкоштовного навчання (абітурієнти, які мають такий документ)
   4. направлення на навчання, видане церковною владою (стосується священиків і черниць)
   5. згоду батьків чи опікунів на навчання в KUL (натисніть ТУТ) та копію свідоцтва про народження (стосується неповнолітніх абітурієнтів)
   6. документа, що підтверджує знання польської мови на рівні мінімум B2 (стосується абітурієнтів, які вступають на навчання на польській мові і мають такий документ)
   7. документа, що підтверджує знання англійської мови на рівні мінімум B2 (стосується абітурієнтів, які вступають на навчання на англійській мові)

Абітурієнти, прийняті (закваліфіковані) на навчання, зобов’язані, в терміні вказаному у рішенні про прийняття або стосовному розпорядженні Ректора, скласти комплект документів:

   1. формуляр студента-іноземця, закваліфікованого до навчання – особова анкета з фото – (доступний в системі e-Rekrut)
   2. ксерокопія атестата зрілості з додатком або інший документ про отримання повної загальної середньої освіти, що дає право вступу до вищих навчальних закладів у країні проживання абітурієнта, легалізований чи апостильований, відповідно до міжнародних договорів, перекладений на польську мову польським присяжним перекладачем (з пред’явленням оригіналу)
   3. у випадку вимоги нострифікації цього документа (не стосується документів про повну загальну середню освіту з України) належить пред’явити відповідну довідку з Кураторіум освіти у Любліні, що підтверджує його рівноважність з польським атестатом зрілості (довідку належить подати до кінця І семестру навчання)
   4. завірена копія закордонного паспорта або іншого документа, який може посвідчити особу (сторінки з фото)
   5. завірена копія карти поляка або іншого документа, який дозволяє розпочати навчання згідно з правилами прийому громадян Польщі (стосується абітурієнтів, які вступають на безкоштовну форму навчання)
   6. рішення директора NAWA про признання стипендії (стосується стипендіатів NAWA)
   7. декларація про респектування католицького характеру університету (доступна ТУТ)
   8. оригінал направлення на навчання, видане церковною владою (стосується священиків і черниць)
   9. оригінал заяви – згоди батьків чи опікунів на навчання в KUL (стосується неповнолітніх абітурієнтів)
   10. характеристика від настоятеля (стосується іноземців, які бажають навчатися на теології, філософії або канонічному праві)
   11. медична довідка про відсутність протипоказань для навчання за вибраним напрямком (виключно для абітурієнтів вступаючих на біотехнологію, медсестринство і акушерство – направлення доступне в Бюро рекрутації)
   12. ксерокопія страхового полісу на випадок хвороби та наслідків нещасного випадку на час навчання в Польщі, або Європейска хартія медичного страхування (European Health Insurance Card), чи документ, що засвідчує бажання підписати договір про добровільне страхування в Державній страховій компанії (Національному фонді охорони здоров’я — NFZ) – взірець ТУТ)
   13. підтвердження внесення оплати за І семестр на вказаний банківський рахунок університету (банківські реквізити доступні TУT)
   14. актуальне кольорове фото на білому фоні розміром 35×45 мм (електронна форма фотографії в форматі BMP з розміром 236 × 295 п., 300 DPI повинна бути завантажена на аккаунт абітурієнта для виготовлення студентського квитка)
   15. інші документи, які вимагалися при вступі (пр. документ підтверджуючий участь в олімпіаді, сертифікат знання англійської або польської мови ітп.)

Важлива інформація:

   • Кожний документ, виданий українською або іншою ніж польська мовою, повинен бути перекладений на польську мову польським присяжним перекладачем. Перелік присяжних перекладачів в Польщі можна знайти ТУТ. Зроблений в Україні переклад повинен бути додатково завірений польським консулом.
   • Атестат зрілості або документ, що дає право на вступ до вузу в країні проживання, отримані за кордоном, повинні бути легалізовані або апостильовані (стосується країн, які підписали Гаазьку конвенцію від 5 жовтня 1961 року, в т.ч. України). Легалізація або апостиль видаються компетентним органом держави, в якому був виданий документ. Установа, в якій можна отримати апостиль на офіційних документах про освіту, що видані навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями України: Міністерство освіти і науки України.
   • Якщо документ про освіту, виданий за кордоном, вимагає нострифікації (не стосується документів про повну загальну середню освіту з України) належить звернутися до Кураторіум освіти у Любліні, що підтверджує його рівноважність з польським атестатом зрілості (повна інформація доступна TУT).

Навчання ІІ рівня (магістратура)

 • Календар вступника (навчання на польській мові):

21.07 – 20.09.2021 – II набір (якщо даний напрямок навчання має вілні місця, набір на навчання проводиться до вичерпання вільних місць).

21.07. – 20.09.2021 – співбесіда, яка перевіряє рівень знань польської мови (термін узгоджується після реєстрації вступника в індивідуально встановленому порядку; співбесіда проводиться по Skype).

Оголошення рекомендованих до зарахування в індивідуально встановленому порядку. Оголошення результатів з’явиться в електронній формі на профілі абітурієнта в системі e-Rekrut.

Підтвердження навчання онлайн в електронній системі e-Rekrut протягом 5 днів і прикріплення сканів документів (особисто підписаний формуляр студента-іноземця, закваліфікованого до навчання – особова анкета з фото – доступний в системі e-Rekrut після підтвердження навчання; диплом/додаток до диплома. Абітурієнт, який не підтвердить навчання он-лайн у визначений строк та не прикріпить належних сканів документів, буде виключенний зі списку закваліфікованих осіб.

протягом 14 днів з моменту електронного підтвердження навчання (дата і розмір оплати за навчання та номер рахунку будуть вказані на індивідуальному профілі абітурієнта в системі e-Rekrut) – оплата за навчання (іноземці, які поступили на платну форму навчання).

до 30.09.2021 – подання комплекту оригіналів документів до Секції обслуговування кандидатів і студенті – будинок Коллегія Норвідіанум CN-004 (пакет документів належить вислати традиційною поштою або кур’єром на адрес університету або подати до подавчої скриньки в KUL). Важлива дата впливу документів на університет. Абітурієнт, який не подав комплету документів у визначений строк, буде виключенний зі списку студентів.

до 08.10.2021 – абітурієнти зобов’язані також пред’явити оригінали диплома/додатку до диплома в Секції обслуговування кандидатів і студенті – будинок Коллегія Норвідіанум CN-004.


Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

   • міжнародних договорів – на умовах, визначених в цих договорах
   • договорів, укладених між університетом та іноземними юридичними особами, на умовах, визначених в цих договорах
   • рішення директора NAWA щодо її стипендіатів
   • рішення міністра
   • рішення ректора KUL

Право до безкоштовного навчання мають іноземці, які:

   1. мають дійсну карту поляка або офіційне підтвердження польського походження видане відповідними органами
   2. є громадянами держав-членів ЄС, Швейцарської Конфедерації або Європейської асоціації вільної торгівлі, а також члени їх сім’ї, якщо вони проживають на території РП (без права до соціальної стипендії та студентського кредиту)
   3. отримали в Польщі згоду на постійне місце проживання, або на проживання як довгостроковий резидент ЄС
   4. мають дозвіл на тимчасове проживання на території Польщі, у зв’язку із обставиною, про яку йдеться у абз. 1 ст. 159 або п. 3-4 абз. 1 ст. 186 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 р.
    отримали статус біженця, наданий у Польщі або додатковий чи тимчасовий захист на території РП
   5. отримали статус біженця, наданий у Польщі або додатковий чи тимчасовий захист на території РП
   6. мають сертифікат, що підтверджує знання польської мови на рівні С1, виданий Державною комісією (інформація про можливість отримання сертифікату можна знайти на сайті: http://certyfikatpolski.pl)
   7. є чоловіком/дружиною, або прямим родичем по висхідній або низхідній лінії громадянина Польщі, та проживає на території РП
   8. стипендіати NAWA

Всі інші іноземці навчаються на платній основі.


Умови вступу і процедура прийому


   • Прийом на навчання проводиться в електронному вигляді через систему e-Rekrut, на першому етапі необхідно зареєструватися на інтернет-сторінці: https://rekrut.kul.pl/rktreg.html, заповнити персональні дані і подати інформацію про освіту, вибрати напрямок (максимально можна вибрати 3 напрямки) навчання, завантажити скани документів і внести оплату вступного внеску.
   • На навчання II рівня (магістратуру) може бути прийнятий випускник внз з дипломом про вищу освіту (умови прийому на конкретний напрямок навчання доступні в описі даного напрямку на інтернет-сторінці kandydat.kul.pl).
   • Іноземці зобов’язані пройти співбесіду (кваліфікаційну розмову), яка перевіряє рівень знань польської мови. Співбесіда проводиться після індивідуально визначеного терміну по Skype. Якщо абітурієнт не пройде співбесіди, не буде допущений до наступного етапу процедури прийому на навчання. Від співбесіди звільнені абітурієнти, які пройшли річний підготовчий курс польської мови або здали іспит на сертифікат, що підтверджує знання польської мови на рівні В1, виданий Державною комісією (більше інформації про сертифікат можна знайти на сайті: http://certyfikatpolski.pl), а також випускники польських шкіл та внз.
   • Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі. При вступі враховуються оцінка на дипломі про вищу освіту. Після реєстрації в системі e-Rekrut та вибору напрямку навчання іноземець вписує оцінки відповідно до інструкції та прикріплює відсканований документ (диплом разом з додатком), що дає йому право на навчання.
   • Прийом на навчання на англійській мові, проводиться на конкурсній основі. Абітурієнти зобов’язані пройти реєстрацію в електронному вигляді через систему e-Rekrut і додатково додати документ, що підтверджує знання англійської мови на рівні В2 (список документів доступний ТУТ).  Абітурієнти, які не мають відповідного сертифіката або документа, що підтверджує знання англійської мови на рівні В2, зобов’язані пройти співбесіду. Співбесіда проводиться після індивідуально встановленого терміну по Skype. Якщо абітурієнт не пройде співбесіду, не буде допущений до наступного етапу прийняття на навчання.
   • Результати кваліфікації будуть оголошені в особистому кабінеті вступника в системі e-Rekrut (закладка Wybrane / Szczegóły). ВАЖЛИВО: Абітурієнт після кваліфікації в установлений термін зобов’язаний підтвердити бажання навчання в університеті шляхом електронного підтвердження в системі e-Rekrut і прикріплення відсканованих документів (підписаного особисто формуляра – анкети з фотографією для надійшли та атестата / диплома про повну загальну середню освіту). Рішення про прийняття на навчання та інформаційний лист будуть доступні в особистому кабінеті вступника в системі e-Rekrut після реєстрації підтвердження про прийом на навчання. Іноземці подають повний пакет документів в Секції обслуговування кандидатів і студентів – Колегія Норвідіанум, CN-004.

Абітурієнти, які бажають поступити на навчання в магістратуру (навчання ІІ рівня) заміщають скани наступних документів в системі e-Rekrut:

   1. диплом бакалавра з додатком, або інший документ про вищу освіту, що дає йому право вступу в магістратуру в країні проживання
   2. закордонного паспорта або іншого документа, який може посвідчити особу (сторінки з фото)
   3. карти поляка або іншого документа, який дає право до безкоштовного навчання (абітурієнти, які мають такий документ)
   4. направлення на навчання, видане церковною владою (стосується священиків і черниць)
   5. документа, що підтверджує знання польської мови на рівні мінімум B2 (стосується абітурієнтів, які вступають на навчання на польській мові і мають такий документ)
   6. документа, що підтверджує знання англійської мови на рівні мінімум B2 (стосується абітурієнтів, які вступають на навчання на англійській мові)

Абітурієнти, прийняті (закваліфіковані) на навчання, зобов’язані, в терміні вказаному у рішенні про прийняття або стосовному розпорядженні Ректора, скласти комплект документів:

   1.  формуляр студента-іноземця, закваліфікованого до навчання – особова анкета з фото – (доступний в системі e-Rekrut)
   2. копія диплома про закінчення навчання І рівня (стосується іноземців, які закінчили І рівень навчання у Польщі) – з пред’явленням оригіналу
   3. копія диплома про закінчення вищого навчального закладу (диплом бакалавра, або його еквівалент), легалізований чи апостильований, відповідно до міжнародних договорів та перекладений на польську мову польським присяжним перекладачем (стосується кандидатів, які закінчили вищу освіту за межами Польщі) – з пред’явленням оригіналу
   4. якщо потрібна нострифікація (процедура визнання) диплома або документа про вищу освіту, то додатково потрібно пройти цю процедуру в Польщі, і до кінця першого семестру навчання пред’явити відповідний документ
   5.  завірена копія закордонного паспорта або іншого документа, який може посвідчити особу (сторінки з фото)
   6. завірена копія карти поляка або іншого документа, який дозволяє розпочати навчання згідно з правилами прийому громадян Польщі (стосується абітурієнтів, які вступають на безкоштовну форму навчання)
   7. рішення директора NAWA про признання стипендії (стосується стипендіатів NAWA)
   8. декларація про респектування католицького характеру університету (доступна ТУТ)
   9. оригінал направлення на навчання, видане церковною владою (стосується священиків і черниць)
   10. характеристика від настоятеля (стосується іноземців, які бажають навчатися на філософії)
   11. медична довідка про відсутність протипоказань для навчання за вибраним напрямком (виключно для абітурієнтів вступаючих на біотехнологію та медсестринство – направлення доступне в Бюро рекрутації)
   12. ксерокопія страхового полісу на випадок хвороби та наслідків нещасного випадку на час навчання в Польщі, або Європейска хартія медичного страхування (European Health Insurance Card), чи документ, що засвідчує бажання підписати договір про добровільне страхування в Державній страховій компанії (Національному фонді охорони здоров’я — NFZ) – взірець ТУТ)
   13. підтвердження внесення оплати за І семестр на вказаний банківський рахунок університету (банківські реквізити доступні TУT)
   14. актуальне кольорове фото на білому фоні розміром 35×45 мм (електронна форма фотографії в форматі BMP з розміром 236 × 295 п., 300 DPI повинна бути завантажена на аккаунт абітурієнта для виготовлення студентського квитка)заверенную копию загранпаспорта (страница с фотографией) либо другого документа подтверждающего личность
   15. інші документи, які вимагалися при вступі (пр. сертифікат знання англійської або польської мови, рішення про призання стипендії NAWA або Фонда Яна Павла ІІ ітп.)

Важлива інформація:

   • Кожний документ, виданий українською або іншою ніж польська мовою, повинен бути перекладений на польську мову польським присяжним перекладачем. Перелік присяжних перекладачів в Польщі можна знайти ТУТ. Зроблений в Україні переклад повинен бути додатково завірений польським консулом.
   • Диплом з додатком про вищу освіту або інший документ, що дає право вступу в магістратуру в країні проживання, отримані за кордоном, повинні бути легалізовані або апостильовані (стосується країн, які підписали Гаазьку конвенцію від 5 жовтня 1961 року, в т.ч. України). Легалізація або апостиль видаються компетентним органом держави, в якому був виданий документ. Установа, в якій можна отримати апостиль на офіційних документах про освіту, що видані навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями України: Міністерство освіти і науки України.
   • Іноземці, які закінчили навчання І рівня в одній з держав-членів Європейського Союзу, Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) або Європейського економічного простору (EOG), не мають обов’язку нострифікації диплома про закінчення вищого навчального закладу за умови, що їх диплом був виданий відповідним ВНЗ, діючим в системі освіти даної країни.
   • Без нострифікації визнаються дипломи, отримані в наступних країнах: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Німеччина, Нова Зеландія, Нідерланди, Норвегія, Південна Корея, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Японія.
   • Абітурієнти з країн, з якими Польща підписала угоду про академічне взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту (Австрія, Білорусь, Франція, Литва, Німеччина та Україна) не нострифікують дипломи.

Докторська школа KUL (аспірантура)

   • Календар для вступників до аспірантури:

28.07. – 29.08.2021 – реєстрація / подача документів в електронній формі

06 – 11.09.2021 – засідання кваліфікаційних комісій

16 – 17.09.2021 – співбесіди

18.09.2021 – оголошення результатів конкурсу і рекомендованих до зарахування. Оголошення результатів з’явиться на профілі абітурієнта і в університеті.

20 – 22.09.2021 – підтвердження навчання в електронній системі e-Rekrut і подача документів в Докторській школі KUL

Постановою Сенату KUL від 30 травня 2019 року затверджено Докторську школу KUL.

Реєстрація бажаючих вступити до Докторської школи KUL буде проводитися з 28 липня по 29 серпня 2021 року.

Детальні умови та процедура вступу до Докторської школи KUL викладені в додатку до Постанови Сенату KUL від 28 січня 2021 року про умови і порядок вступу до Докторської школи КУЛ на 2021/2022 навчальний рік. Ми рекомендуємо вам прочитати зміст постанови та додатку.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ В ДОКТОРСЬКІЙ ШКОЛІ KUL.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROCESU KWALIFIKACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ JEST WNIESIENIE OPŁATY REKRUTACYJNEJ  wysokość opłaty wynosi 150 zł 

Numer konta do wpłaty jest generowany indywidualnie dla kandydata. Po zatwierdzeniu wyboru można go sprawdzić wybierając zakładkę “Opłata rekrutacyjna” (REKRUTACJA -> Opłata rekrutacyjna).  Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie jej na koncie bankowym KUL. Proszę sprawdzać czy informacja o przyjęciu wpłaty pojawiła się w komunikatach (REKRUTACJA -> Komunikaty).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacyjnego (e-Rekrut) zobowiązani są do załączenia skanów następujących dokumentów:

 1. kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub równorzędny; jeśli dyplom został uzyskany poza Polską, winien być zalegalizowany lub opatrzony apostille;
 2. naukowe curriculum vitae, zawierające informacje o:
  1. publikacjach naukowych;
  2. uzyskaniu grantów badawczych w konkursach organizowanych przez krajowe lub zagraniczne instytucje grantodawcze;
  3. uzyskaniu wewnętrznego grantu badawczego na uczelni lub udziale w zespołowym programie badawczym.
 3. materiały potwierdzające wskazaną wyżej aktywność naukową należy załączyć w wersji elektronicznej:
  1. Publikacje: wyłącznie trzy najważniejsze publikacje zawierające informację o: autorze, tytule i rodzaju publikacji, dacie i miejscu wydania. Dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
  2. Granty: zaświadceznie potwierdzone przez instytucję przyznającą grant.
 4. opis propozycji projektu badawczego (wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej) z określeniem zainteresowań badawczych i subdyscypliny;  opis może być przygotowany w języku polskim lub angielskim; maksymalna objętość to 10 stron A4 (marginesy górny i dolny min. 1,5 cm, marginesy boczne min. 2 cm, krój czcionki Times New Roman lub ekwiwalentny, rozmiar 11 punktów, pojedyncza interlinia); opisy nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. 
 5. zgoda planowanego promotora na podjęcie się opieki promotorskiej w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej; w przypadku, jeśli kandydat na promotora nie spełnia warunku określonego w § 10, pkt. 2, ust. 3) Regulaminu Szkoły Doktorskiej KUL, składa oświadczenie potwierdzające uzyskanie w okresie obejmującym rok, w którym wniosek jest składany oraz ostatnie dwa lata kalendarzowe poprzedzające moment złożenia wniosku co najmniej 140 punktów za co najwyżej 3 publikacje, zgodnie z obowiązującymi ministerialnym wykazami czasopism i wydawnictw, w tym co najwyżej jedną monografię naukową;  (wzór oświadczenia promotora); (wzór oświadczenia promotora pomocniczego)*; *Jeśli wybrany promotor nie posiada grantu prosimy dodatkowo o wypełnienie oświadczenia wraz z załącznikiem.
 6. W przypadku wyboru angielskiej ścieżki językowej dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wystawiony przez uprawnioną instytucję certyfikującą (Załącznik 2) lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL, albo dyplom ukończenia studiów na poziomie magisterskim lub licencjackim w języku angielskim, albo ma obywatelstwo kraju, w którym język angielski jest językiem ojczystym;
 7. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni (wzór oświadczenia);
 8. oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi określonymi w art. 308 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wzór oświadczenia);
 9. fotografia o wymiarach 35×45 mm, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 10. skierowanie na studia od własnego ordynariusza lub przełożonego – w przypadku duchownych diecezjalnych i osób zakonnych;
 11. opinia duszpasterza parafii stałego zamieszkania – w przypadku osób świeckich wyznania katolickiego ubiegających się o przyjęcie w zakresie dyscypliny kościelnej (filozofia, prawo kanoniczne, teologia);
 12. w przypadku posiadania tytułu zawodowego magistra nieodpowiadającego dyscyplinie, w której realizowane będzie kształcenie doktoranta, wymagana jest zgoda rady instytutu odpowiadającego tej dyscyplinie, uzyskana przed przystąpieniem do postępowania rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 6-8 (patrz dokument „WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO”).  Warunki uzyskania takiej zgody określa rada instytutu;
 13. nostryfikacja dyplomu, jeśli jest wymagana (nostryfikacja dyplomów – NAWA);
 14. tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu wystawionego w języku obcym;
 15. Cudzoziemcy dodatkowo skłądają:
  1. kopię paszportu (strona ze zdjęciem);
  2. kopię polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ;
  3. w przypadku wyboru polskiej ścieżki językowej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego: – zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, lub – certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub – świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane w polskim systemie oświaty, lub – dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.
Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę doktorantów zobowiązani są złożyć, w terminie do 22 września 2021, komplet dokumentów obejmujący:
 1. oryginały wszystkich dokumentów składanych w wersji elektronicznej w systemie rekrutacyjnym (e-Rekrut);
 2. formularz potwierdzający podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL, wydrukowany ze swojego konta rekrutacyjnego w systemie e-Rekrut;
 3. oświadczenie, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej KUL.
Kandydaci cudzoziemcy mogą wnioskować do dyrektora Szkoły Doktorskiej o wydłużenie terminu dostarczenia oryginałów dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt. a); dokumentu WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.