KUL Logo

(PL)  

Навчання на польській мові

ТЕРМІНИ ТА ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ 2019/2020

Навчання І рівня та єдині магістерські студії

 • Календар вступника (навчання на польській мові):

07.05. – 01.07.2019 – реєстрація вступників (з польською “старою матурою”, українським атестатом про повну загальну середню освіту або іншим документом, виданим за кордоном, що дає право вступу у вищий навчальний заклад) / подача документів в електронному вигляді.

07.05. – 08.07.2019 – співбесіда, яка перевіряє рівень знань польської мови (після реєстрації в індивідуально встановленому порядку).

10.07.2019 год. 9.00 – усні або письмові екзамени (якщо передбачені на вибраному напрямку навчання).

11.07.2019 год. 10.00 – оголошення результатів конкурсу та списків осіб закваліфікованих на навчання. Оголошення результатів з’явиться на рекрутаційному профілі вступника в системі e-Rekrut та в університеті.

11 – 15.07.2019 –підтвердження навчання в електронній системі e-Rekrut і подача комплекту документів до деканату. Є також  можливість протягом 5 днів надіслати зобов’язання про надання оригіналів документів до 30.09.2019 р. за умови виключення зі списку прийнятих на навчання в разі недотримання термінів подачі документів.

17.07.2019 – зарахування прийнятих вступників з резервного списку (додатковий термін до I набору).

18 – 22.07.2019підтвердження навчання згідно з вищевикладеними правилами.

16.07. – 18.09.2019 – II набір (якщо даний напрямок навчання має вілні місця, набір на навчання проводиться до вичерпання вільних місць.

16.07. – 18.09.2019 – співбесіда, яка перевіряє рівень знань польської мови (після реєстрації в індивідуально встановленому порядку).

Підтвердження навчання в електронній системі e-Rekrut і подача комплекту документів до деканату. Є також  можливість протягом 5 днів надіслати зобов’язання про надання оригіналів документів до 30.09.2019 р. за умови виключення зі списку прийнятих на навчання в разі недотримання термінів подачі документів.


 • Календар вступника (навчання на англійській мові):

Набір на навчання проводиться до вичерпання вільних місць.

07.05. – 30.08.2019 – реєстрація вступників.

Оголошення результатів проводиться після виконання всіх вимог, пов’язаних з реєстрацією та подачею документів.

Оголошення результатів з’явиться на рекрутаційному профілі вступника та в університеті.

Підтвердження навчання в електронній системі e-Rekrut і подача документів в деканаті. Є також можливість протягом 5 днів надіслати зобов’язання про надання оригіналів документів до 30.09.2019 р. за умови виключення зі списку прийнятих на навчання в разі недотримання термінів подачі документів.

Документ підтверджуючий вступ до університету (рішення про прийняття) для іноземців готується протягом тижня від моменту подачі комплекту документів, а термін підтвердження навчання встановлюється в індивідуальному порядку.

Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів – на умовах, визначених в цих договорах
 • договорів, укладених між університетом та іноземними юридичними особами, на умовах, визначених в цих договорах
 • рішення директора NAWA щодо її стипендіатів
 • рішення міністра
 • рішення ректора KUL

Право до безкоштовного навчання мають іноземці, які:

 1. мають дійсну карту поляка або офіційне підтвердження польського походження видане відповідними органами
 2. є громадянами держав-членів ЄС, Швейцарської Конфедерації або Європейської асоціації вільної торгівлі, а також члени їх сім’ї, якщо вони проживають на території РП (без права до соціальної стипендії та студентського кредиту)
 3. отримали в Польщі згоду на постійне місце проживання, або на проживання як довгостроковий резидент ЄС
 4. мають дозвіл на тимчасове проживання на території Польщі, у зв’язку із обставиною, про яку йдеться у абз. 1 ст. 159 або п. 3-4 абз. 1 ст. 186 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 р.
 5. отримали статус біженця, наданий у Польщі або додатковий чи тимчасовий захист на території РП
 6. мають сертифікат, що підтверджує знання польської мови на рівні С1, виданий Державною комісією (інформація про можливість отримання сертифікату можна знайти на сайті: http://certyfikatpolski.pl)
 7. є чоловіком/дружиною, або прямим родичем по висхідній або низхідній лінії громадянина Польщі, та проживає на території РП
 8. стипендіати NAWA

Всі інші іноземці навчаються на платній основі.


Умови вступу і процедура прийому


 • Прийом на навчання проводиться в електронному вигляді через систему e-Rekrut, на першому етапі необхідно зареєструватися на інтернет-сторінці: https://rekrut.kul.pl/rktreg.html, заповнити персональні дані і подати інформацію про освіту, вибрати напрямок (максимально можна вибрати 3 напрямки) навчання, завантажити скани документів і внести оплату вступного внеску
 • На бакалаврат (навчання І рівня) та єдині магістерські студія може поступити абітурієнт з польським атестатом зрілості, міжнародною матурою (International Baccalaureate) або іншим документом, який дає право вступу до вищих навчальних закладів в країні його видачі. Іноземці, які отримали атестат зрілості за кордоном, вступають за правилами прийому абітурієнтів з «старою матурою» (умови вступу на конкретний напрямок навчання доступні в описі даного напрямку на інтернет-сторінці kandydat.kul.pl)
 • Іноземці зобов’язані пройти співбесіду (кваліфікаційну розмову), яка перевіряє рівень знань польської мови. Співбесіда проводиться після індивідуально визначеного терміну по Skype або особисто в Бюро рекрутації. Якщо абітурієнт не пройде співбесіди, не буде допущений до наступного етапу процедури прийому на навчання. Від співбесіди звільнені абітурієнти, які пройшли річний підготовчий курс польської мови або здали іспит на сертифікат, що підтверджує знання польської мови на рівні В1, виданий Державною комісією (більше інформації про сертифікат можна знайти на сайті: http://certyfikatpolski.pl), а також випускники шкіл, в яких навчання проводилося польською мовою.
 • Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі. При вступі враховуються результати випускних іспитів або підсумкової атестації, або результати рівнозначні цим екзаменам, незалежно від місця видачі атестата зрілості. Після реєстрації в системі e-Rekrut та вибору напрямку навчання іноземець вписує оцінки відповідно до інструкції та прикріплює відсканований документ, що дає йому право на вступ до вищих навчальних закладів. Виняток: китайська та англійська філологіяспівбесіда англійською мовою; німецька філологіяна німецькій мові; голландська філологіяанглійською або німецькою мовою; романістикафранцузькою мовою; прикладна лінгвістика (російська та англійська)російською або англійською мовою; прикладна лінгвістика (українська та англійська)українською, російською або англійською мовою; музикологіяперевірка музичних талантів (прослуховування).
 • Прийом на навчання на англійській мові, проводиться без вступних випробувань (до вичерпання вільних місць). Абітурієнти зобов’язані пройти реєстрацію в електронному вигляді через систему e-Rekrut і додатково додати документ, що підтверджує знання англійської мови на рівні В2 (список документів доступний ТУТ).
 • Іноземці, направлені на навчання через Національну агенцію академічного обміну (стипендіати NAWA), приймаються на навчання на підставі рішення (направлення) директора NAWA.

Абітурієнти, які бажають поступити на навчання І рівня та єдині магістерські студії заміщають скани наступних документів в системі e-Rekrut:

 1. атестата зрілості з додатком або документа про повну загальну середню освіту, що дає право вступу до вищих навчальних закладів у країні проживання абітурієнта (додатково результати ЗНО (зовнішнього незалежного тестування, при наявності даного документа)
 2. закордонного паспорта або іншого документа, який може посвідчити особу (сторінки з фото)
 3. карти поляка або іншого документа, який дає право до безкоштовного навчання (абітурієнти, які мають такий документ)
 4. направлення на навчання, видане церковною владою (стосується священиків і черниць)
 5. згоди батьків чи опікунів на навчання в KUL (стосується неповнолітніх абітурієнтів – натисніть ТУТ)
 6. документа, що підтверджує знання польської мови (стосується абітурієнтів, які вступають на навчання на польській мові і мають такий документ)
 7. документа, що підтверджує знання англійської мови (стосується абітурієнтів, які вступають на навчання на англійській мові)

Абітурієнти, прийняті (закваліфіковані) на навчання, зобов’язані, в терміні вказаному у рішенні про прийняття або стосовному розпорядженні Ректора, скласти комплект документів:

 1. формуляр студента-іноземця, закваліфікованого до навчання – особова анкета з фото – (доступний в системі e-Rekrut)
 2. ксерокопія атестата зрілості з додатком або інший документ про отримання повної загальної середньої освіти, що дає право вступу до вищих навчальних закладів у країні проживання абітурієнта, легалізований чи апостильований, відповідно до міжнародних договорів, перекладений на польську мову польським присяжним перекладачем (з пред’явленням оригіналу)
 3. у випадку вимоги нострифікації цього документа (не стосується документів про повну загальну середню освіту з України) належить пред’явити відповідну довідку з Кураторіум освіти у Любліні, що підтверджує його рівноважність з польським атестатом зрілості (довідку належить подати до кінця І семестру навчання)
 4. завірена копія закордонного паспорта або іншого документа, який може посвідчити особу (сторінки з фото)
 5. завірена копія карти поляка або іншого документа, який дозволяє розпочати навчання згідно з правилами прийому громадян Польщі (стосується абітурієнтів, які вступають на безкоштовну форму навчання)
 6. декларація про респектування католицького характеру університету (доступна ТУТ)
 7. оригінал направлення на навчання, видане церковною владою (стосується священиків і черниць)
 8. характеристика від настоятеля (стосується іноземців, які бажають навчатися на теології, філософії або канонічному праві)
 9. медична довідка про відсутність протипоказань для навчання за вибраним напрямком (виключно для абітурієнтів вступаючих на біотехнологію – направлення доступне в Бюро рекрутації)
 10. ксерокопія страхового полісу на випадок хвороби та наслідків нещасного випадку на час навчання в Польщі, або Європейска хартія медичного страхування (European Health Insurance Card), чи документ, що засвідчує бажання підписати договір про добровільне страхування в Державній страховій компанії (Національному фонді охорони здоров’я — NFZ) – взірець ТУТ)
 11. підтвердження внесення оплати за І семестр на вказаний банківський рахунок університету (банківські реквізити доступні TУT)
 12. актуальне кольорове фото на білому фоні розміром 35×45 мм (електронна форма фотографії в форматі BMP з розміром 236 × 295 п., 300 DPI повинна бути завантажена на аккаунт абітурієнта для виготовлення студентського квитка)

Важлива інформація:

 • У разі підтвердження навчання тільки в електронному вигляді (за посередництвом системи e-Rekrut) іноземець зобов’язаний надіслати власноруч підписане зобов’язання про надання оригіналів документів до 30 вересня 2019 (доступно ТУТ).
 • Кожний документ, виданий українською або іншою ніж польська мовою, повинен бути перекладений на польську мову польським присяжним перекладачем. Перелік присяжних перекладачів в Польщі можна знайти ТУТ. Зроблений в Україні переклад повинен бути додатково завірений польським консулом.
 • Атестат зрілості або документ, що дає право на вступ до вузу в країні проживання, отримані за кордоном, повинні бути легалізовані або апостильовані (стосується країн, які підписали Гаазьку конвенцію від 5 жовтня 1961 року, в т.ч. України). Легалізація або апостиль видаються компетентним органом держави, в якому був виданий документ. Установа, в якій можна отримати апостиль на офіційних документах про освіту, що видані навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями України: Міністерство освіти і науки України.
 • Якщо документ про освіту, виданий за кордоном, вимогає нострифікації (не стосується документів про повну загальну середню освіту з України) належить звернутися до Кураторіум освіти у Любліні, що підтверджує його рівноважність з польським атестатом зрілості (повна інформація доступна TУT).

Навчання ІІ рівня (магістратура)

 • Календар вступника (навчання на польській мові):

07.05. – 15.07.2019 – реєстрація вступників (диплом бакалавра або інший диплом про вищу освіту) / подача документів в електронному вигляді.

07.05. – 15.07.2019 – співбесіда, яка перевіряє рівень знань польської мови (після реєстрації в індивідуально встановленому порядку).

17.07.2019 год. 9.00 –усні або письмові екзамени (якщо передбачені на вибраному напрямку навчання).

18.07.2019 год. 10.00 – оголошення результатів конкурсу та списків осіб закваліфікованих на навчання. Оголошення результатів з’явиться на рекрутаційному профілі вступника в системі e-Rekrut та в університеті.

18 – 25.07.2019 – підтвердження навчання в електронній системі e-Rekrut і подача комплекту документів до деканату. Є також  можливість протягом 5 днів надіслати зобов’язання про надання оригіналів документів до 30.09.2019 р. за умови виключення зі списку прийнятих на навчання в разі недотримання термінів подачі документів.

22.07. – 18.09.2019 – II набір (якщо даний напрямок навчання має вілні місця, набір на навчання проводиться до вичерпання вільних місць.

22.07. – 18.09.2019співбесіда, яка перевіряє рівень знань польської мови (після реєстрації в індивідуально встановленому порядку).

Підтвердження навчання в електронній системі e-Rekrut і подача комплекту документів до деканату. Є також  можливість протягом 5 днів надіслати зобов’язання про надання оригіналів документів до 30.09.2019 р. за умови виключення зі списку прийнятих на навчання в разі недотримання термінів подачі документів.


 • Календар вступника (навчання на англійській мові):

Набір на навчання проводиться до вичерпання вільних місць.

07.05. – 30.08.2019 реєстрація вступників.

Оголошення результатів проводиться після виконання всіх вимог, пов’язаних з реєстрацією та подачею документів.

Оголошення результатів з’явиться на рекрутаційному профілі вступника та в університеті.

Підтвердження навчання в електронній системі e-Rekrut і подача документів в деканаті. Є також можливість протягом 5 днів надіслати зобов’язання про надання оригіналів документів до 30.09.2019 р. за умови виключення зі списку прийнятих на навчання в разі недотримання термінів подачі документів.

Документ підтверджуючий вступ до університету (рішення про прийняття) для іноземців готується протягом тижня від моменту подачі комплекту документів, а термін підтвердження навчання встановлюється в індивідуальному порядку.

Право до безкоштовного навчання мають іноземці, які:

 • мають дійсну карту поляка або офіційне підтвердження польського походження видане відповідними органами
 • є громадянами держав-членів ЄС, Швейцарської Конфедерації або Європейської асоціації вільної торгівлі, а також члени їх сім’ї, якщо вони проживають на території РП (без права до соціальної стипендії та студентського кредиту)
 • отримали в Польщі згоду на постійне місце проживання, або на проживання як довгостроковий резидент ЄС
 • мають дозвіл на тимчасове проживання на території Польщі, у зв’язку із обставиною, про яку йдеться у абз. 1 ст. 159 або п. 3-4 абз. 1 ст. 186 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 р.
  отримали статус біженця, наданий у Польщі або додатковий чи тимчасовий захист на території РП
 • мають сертифікат, що підтверджує знання польської мови на рівні С1, виданий Державною комісією (інформація про можливість отримання сертифікату можна знайти на сайті: http://certyfikatpolski.pl)
  є чоловіком/дружиною, або прямим родичем по висхідній або низхідній лінії громадянина Польщі, та проживає на території РП
 • стипендіати NAWA

Всі інші іноземці навчаються на платній основі.

Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів – на умовах, визначених в цих договорах
 • договорів, укладених між університетом та іноземними юридичними особами, на умовах, визначених в цих договорах
 • рішення директора NAWA щодо її стипендіатів
 • рішення міністра
 • рішення ректора KUL

Право до безкоштовного навчання мають іноземці, які:

 1. мають дійсну карту поляка або офіційне підтвердження польського походження видане відповідними органами
 2. є громадянами держав-членів ЄС, Швейцарської Конфедерації або Європейської асоціації вільної торгівлі, а також члени їх сім’ї, якщо вони проживають на території РП (без права до соціальної стипендії та студентського кредиту)
 3. отримали в Польщі згоду на постійне місце проживання, або на проживання як довгостроковий резидент ЄС
 4. мають дозвіл на тимчасове проживання на території Польщі, у зв’язку із обставиною, про яку йдеться у абз. 1 ст. 159 або п. 3-4 абз. 1 ст. 186 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 р.
  отримали статус біженця, наданий у Польщі або додатковий чи тимчасовий захист на території РП
 5. отримали статус біженця, наданий у Польщі або додатковий чи тимчасовий захист на території РП
 6. мають сертифікат, що підтверджує знання польської мови на рівні С1, виданий Державною комісією (інформація про можливість отримання сертифікату можна знайти на сайті: http://certyfikatpolski.pl)
 7. є чоловіком/дружиною, або прямим родичем по висхідній або низхідній лінії громадянина Польщі, та проживає на території РП
 8. стипендіати NAWA

Всі інші іноземці навчаються на платній основі.


Умови вступу і процедура прийому


 • Прийом на навчання проводиться в електронному вигляді через систему e-Rekrut, на першому етапі необхідно зареєструватися на інтернет-сторінці: https://rekrut.kul.pl/rktreg.html, заповнити персональні дані і подати інформацію про освіту, вибрати напрямок (максимально можна вибрати 3 напрямки) навчання, завантажити скани документів і внести оплату вступного внеску.
 • На навчання II рівня (магістратуру) може бути прийнятий випускник внз з дипломом про вищу освіту (умови прийому на конкретний напрямок навчання доступні в описі даного напрямку на інтернет-сторінці kandydat.kul.pl).
 • Іноземці зобов’язані пройти співбесіду (кваліфікаційну розмову), яка перевіряє рівень знань польської мови. Співбесіда проводиться після індивідуально визначеного терміну по Skype або особисто в Бюро рекрутації. Якщо абітурієнт не пройде співбесіди, не буде допущений до наступного етапу процедури прийому на навчання. Від співбесіди звільнені абітурієнти, які пройшли річний підготовчий курс польської мови або здали іспит на сертифікат, що підтверджує знання польської мови на рівні В1, виданий Державною комісією (більше інформації про сертифікат можна знайти на сайті: http://certyfikatpolski.pl), а також випускники польських шкіл та внз.
 • Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі. При вступі враховуються оцінка на дипломі про вищу освіту або середній бал, отриманий протягом навчання І рівня (бакалаврат) / в магістратурі (стосується таких напрямків навчання, як: Право в бізнесі, або співбесіда (при реєстрації за спеціальностями: Адміністрування, Журналістика та соціальна коммунікація і Музикологія). Після реєстрації в системі e-Rekrut та вибору напрямку навчання іноземець вписує оцінки відповідно до інструкції та прикріплює відсканований документ (диплом разом з додатком), що дає йому право на навчання.
 • Прийом на навчання на англійській мові, проводиться без вступних випробувань (до вичерпання вільних місць). Абітурієнти зобов’язані пройти реєстрацію в електронному вигляді через систему e-Rekrut і додатково додати документ, що підтверджує знання англійської мови на рівні В2 (список документів доступний ТУТ).
 • Іноземці, направлені на навчання через Національну агенцію академічного обміну (стипендіати NAWA), приймаються на навчання на підставі рішення (направлення) директора NAWA.

Абітурієнти, які бажають поступити на навчання в магістратуру (навчання ІІ рівня) заміщають скани наступних документів в системі e-Rekrut:

 1. диплом бакалавра з додатком, або інший документ про вищу освіту, що дає йому право вступу в магістратуру в країні проживання
 2. закордонного паспорта або іншого документа, який може посвідчити особу (сторінки з фото)
 3. карти поляка або іншого документа, який дає право до безкоштовного навчання (абітурієнти, які мають такий документ)
 4. направлення на навчання, видане церковною владою (стосується священиків і черниць)
 5. документа, що підтверджує знання польської мови (стосується абітурієнтів, які вступають на навчання на польській мові і мають такий документ)
 6. документа, що підтверджує знання англійської мови (стосується абітурієнтів, які вступають на навчання на англійській мові)

Абітурієнти, прийняті (закваліфіковані) на навчання, зобов’язані, в терміні вказаному у рішенні про прийняття або стосовному розпорядженні Ректора, скласти комплект документів:

 1.  формуляр студента-іноземця, закваліфікованого до навчання – особова анкета з фото – (доступний в системі e-Rekrut)
 2. копія диплома про закінчення навчання І рівня (стосується іноземців, які закінчили І рівень навчання у Польщі) – з пред’явленням оригіналу
 3. копія диплома про закінчення вищого навчального закладу (диплом бакалавра, або його еквівалент), легалізований чи апостильований, відповідно до міжнародних договорів та перекладений на польську мову польським присяжним перекладачем (стосується кандидатів, які закінчили вищу освіту за межами Польщі) – з пред’явленням оригіналу
 4. якщо потрібна нострифікація (процедура визнання) диплома або документа про вищу освіту, то додатково потрібно пройти цю процедуру в Польщі, і до кінця першого семестру навчання пред’явити відповідний документ
 5.  завірена копія закордонного паспорта або іншого документа, який може посвідчити особу (сторінки з фото)
 6. завірена копія карти поляка або іншого документа, який дозволяє розпочати навчання згідно з правилами прийому громадян Польщі (стосується абітурієнтів, які вступають на безкоштовну форму навчання)
 7. декларація про респектування католицького характеру університету (доступна ТУТ)
 8. оригінал направлення на навчання, видане церковною владою (стосується священиків і черниць)
 9. характеристика від настоятеля (стосується іноземців, які бажають навчатися на філософії)
 10. медична довідка про відсутність протипоказань для навчання за вибраним напрямком (виключно для абітурієнтів вступаючих на біотехнологію – направлення доступне в Бюро рекрутації)
 11. ксерокопія страхового полісу на випадок хвороби та наслідків нещасного випадку на час навчання в Польщі, або Європейска хартія медичного страхування (European Health Insurance Card), чи документ, що засвідчує бажання підписати договір про добровільне страхування в Державній страховій компанії (Національному фонді охорони здоров’я — NFZ) – взірець ТУТ)
 12. підтвердження внесення оплати за І семестр на вказаний банківський рахунок університету (банківські реквізити доступні TУT)
 13. актуальне кольорове фото на білому фоні розміром 35×45 мм (електронна форма фотографії в форматі BMP з розміром 236 × 295 п., 300 DPI повинна бути завантажена на аккаунт абітурієнта для виготовлення студентського квитка)заверенную копию загранпаспорта (страница с фотографией) либо другого документа подтверждающего личность

Важлива інформація:

 • У разі підтвердження навчання тільки в електронному вигляді (за посередництвом системи e-Rekrut) іноземець зобов’язаний надіслати власноруч підписане зобов’язання про надання оригіналів документів до 30 вересня 2019 (доступно ТУТ).
 • Кожний документ, виданий українською або іншою ніж польська мовою, повинен бути перекладений на польську мову польським присяжним перекладачем. Перелік присяжних перекладачів в Польщі можна знайти ТУТ. Зроблений в Україні переклад повинен бути додатково завірений польським консулом.
 • Диплом з додатком про вищу освіту або інший документ, що дає право вступу в магістратуру в країні проживання, отримані за кордоном, повинні бути легалізовані або апостильовані (стосується країн, які підписали Гаазьку конвенцію від 5 жовтня 1961 року, в т.ч. України). Легалізація або апостиль видаються компетентним органом держави, в якому був виданий документ. Установа, в якій можна отримати апостиль на офіційних документах про освіту, що видані навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями України: Міністерство освіти і науки України.
 • Іноземці, які закінчили навчання І рівня в одній з держав-членів Європейського Союзу, Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) або Європейського економічного простору (EOG), не мають обов’язку нострифікації диплома про закінчення вищого навчального закладу за умови, що їх диплом був виданий відповідним ВНЗ, діючим в системі освіти даної країни.
 • Без нострифікації визнаються дипломи, отримані в наступних країнах: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Німеччина, Нова Зеландія, Нідерланди, Норвегія, Південна Корея, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Японія.
 • Абітурієнти з країн, з якими Польща підписала угоду про академічне взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту (Австрія, Білорусь, Франція, Литва, Німеччина та Україна) не нострифікують дипломи.

Szkoła doktorska KUL

 • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

15.07. – 10.09.2019 – elektroniczna rejestracja kandydatów / złożenie wymaganych dokumentów

12 – 18.09.2019 – posiedzenie zespołów kwalifikacyjnych

19 – 23.09.2019 – rozmowy kwalifikacyjne

24.09.2019 – ogłoszenie listy rankingowej. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni

24 – 27.09.2019 – potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów

Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego określone są w załączniku do Uchwały Senatu KUL z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej KUL na rok akademicki 2019/2020. Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały wraz z załącznikiem, które dostępne są TUTAJ.

Załącznik do uchwały w formacie PDF można pobrać TUTAJ.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Szkoły Doktorskiej KUL następujących dokumentów:

 1. podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej KUL, wygenerowany z konta rekrutacyjnego, zawierający dane osobowe, wskazanie wyboru dyscypliny, w której kandydat planuje kształcenie, wyboru ścieżki językowej programu kształcenia, wyboru języka rozmowy kwalifikacyjnej
 2. kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub równorzędny; jeśli dyplom został uzyskany poza Polską, winien być zalegalizowany lub opatrzony apostille
 3. naukowe curriculum vitae, zawierające informacje o publikacjach nauklowych oraz uzyskanych grantach badawczych lub udziale w zespołowym programie badawczym prowadzonym w ramach KUL
 4. materiały potwierdzające wskazaną w CV aktywność naukową i udział w grantach badawczych
 5. opis propozycji projektu badawczego (wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej) z określeniem zainteresowań badawczych i subdyscypliny
 6. zgoda planowanego promotora na podjęcie się opieki promotorskiej w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej
 7. dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat lub dyplom)
 8. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni
 9. fotografia o wymiarach 35×45 mm
 10. skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych)
 11. opinia duszpasterza parafii stałego zamieszkania – w przypadku osób świeckich wyznania katolickeigo ubiegających się o przyjęcie w zakresie dyscypliny kościelnej (filozofia, prawo kanoniczne, teologia)
 12. zgoda rady instytutu na przystapipenie do postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy tytuł zawodowego magistra nieodpowiadającego dyscyplinie, w której realizowane będzie kształcenie doktoranta
 13. nostryfikacja dyplomu, jeśli jest wymagana
 14. tłumaczeniena język polski dyplomu wystawionego w języku obcym
 15. kopię paszportu (strona ze zdjęciem) – dotyczy cudzoziemców
 16. kopię polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ

Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę doktorantów w wyznaczonym terminie składają:

 1. oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 2. formularz potwierdzający podjęcie kształcenia
 3. oświadczenie, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej KUL