KUL Logo

(PL)  

(PL) Grafika CAD w designie i druku 3D

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przygotowanie studenta do zastosowania nowoczesnych metod projektowania 2D, 3D oraz wizualizacji
 • poznanie podstaw kompozycji, fotografii przez projektowanie koncepcyjne i wykonawcze oraz przez prezentację prac w formie wizualizacji, animacji oraz prototypów i makiet wykonanych w technologii druku 3D
 • zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania CAD, wizualizacji i druku 3D.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych wszystkich kierunków (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani poszerzeniem wiedzy i zdobyciem kompetencji w zakresie projektowania 3D oraz wizualizacji.
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY

 • Podstawy grafiki i kompozycji – 10 godzin

ĆWICZENIA I INNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (250 godzin):

 • Fotografia
 • Grafika rastrowa
 • Przetwarzanie obrazów cyfrowych
 • Grafika CAD 2D
 • Grafika CAD 3D
 • Modelowanie 3D
 • Wirtualne rzeźbiarstwo
 • Tworzenie grafiki VR
 • Druk 3D / Prototypowanie
 • Post produkcja
 • Projekt końcowy

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • zdobycie wiedzy z zakresu cyfrowej reprezentacji obrazu i możliwości jego przetwarzania, teorii kompozycji, zasad tworzenia projektu graficznego oraz wybranych technologii wykorzystywanych przy druku 3D
 • umiejętność modelowania obiektów 3D na wymaganym poziomie szczegółowości zależnego od projektu
 • umiejętność ustawiania niezbędnych parametrów, dobierania materiałów i technologii do druku 3D.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • poznanie i zrozumienie społecznych aspektów tworzenia i przetwarzania grafiki cyfrowej oraz modelowania 3D
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w trakcie realizacji projektu
 • posiadanie świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI:

 • umiejętność formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień modelowania i druku 3D.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRACY, PLANOWANIA ORAZ PRACY W ZESPOLE:

 • umiejętność samodzielnego pozyskiwania i wykorzystywania informacji pomocnych w rozwiązywaniu określonych problemów informatycznych z dokumentacji technicznej, plików pomocy oraz zasobów Internetu i dostępnej literatury
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz wykazywania się inicjatywą i efektywnością w trakcie realizowanego projektu
 • rozumienie konieczności systematycznej pracy nad projektami i długofalowym charakterze.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • zdobycie ogólnej wiedzy o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych osiągnięciach w zakresie grafiki komputerowej, modelowania i druku 3D.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI:

 • umiejętność tworzenia i edytowania projektów w grafice rastrowej i wektorowej, w szczególności przekształcania plików graficznych uwzględniając ich wielkość, rozdzielczość i ewentualną utratę ich jakości oraz przygotować je do druku
 • znajomość wybranych pakietów oprogramowania graficznego
 • umiejętność doboru narzędzi i ich parametrów do opracowania poszczególnych elementów projektu graficznego
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w trakcie realizacji projektu graficznego.

KOMPETENCJE JĘZYKOWE:

 • umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym z zakresu grafiki komputerowej 2D/3D.

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI