KUL Logo

(PL)  

(PL) Cyberbezpieczeństwo

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach niebezpiecznych, rozpoznania i szybkiej oceny zagrożeń i ryzyka w skali globalnej, narodowej i lokalnej
 • zdobycie umiejętności stosowania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa
 • poznanie zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa oraz problematyki zarządzania kryzysowego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych wszystkich kierunków (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zajmujący się lub planujących pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem, prowadzeniem, planowaniem, kontrolowaniem bezpieczeństwa informacji i systemów związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem bądź gromadzeniem informacji o różnych stopniach poufności
 • administratorzy systemów teleinformatycznych, chcący pogłębić wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Podstawy sieci komputerowych
 • Zagrożenia w sieciach komputerowych
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • Bezpieczeństwo aplikacji internetowych
 • Kryptograficzna ochrona danych
 • Audyt systemów bezpieczeństwa
 • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT

ĆWICZENIA:

 • Podstawy sieci komputerowych
 • Zagrożenia w sieciach komputerowych
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • Bezpieczeństwo aplikacji internetowych
 • Kryptograficzna ochrona danych
 • Zagadnienia prawne związane z cyberbezpieczeństwem
 • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT

Program studiów obejmuje w sumie 270 godzin zajęć. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów i złożenie egzaminu końcowego.

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • poznanie najnowszych technik i narzędzi związanych z cyberprzestępczością
 • umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach niebezpiecznych, rozpoznania i szybkiej oceny zagrożeń oraz związanego z tym ryzyka
 • znajomość metod przeciwdziałania atakom cybernetycznym oraz wykrywania niebezpieczeństw w systemach informatycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • poznanie społecznych uwarunkowań z zakresu cyberprzestępczości
 • umiejętność rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych
 • znajomość aspektów społecznych i prawnych związanych z zagrożeniami w sieciach komputerowych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • poznanie zasad organizacji pracy w zespole informatycznym
 • umiejętność komunikacji wewnątrz zespołu oraz z partnerami zewnętrznymi
 • znajomość szybkich i bezpiecznych kanałów komunikacji.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRACY, PLANOWANIA ORAZ PRACY W ZESPOLE:

 • poznanie ścisłych rygorów nadawania i kontroli uprawnień w zespole
 • umiejętność tworzenie i zarządzania polityką bezpieczeństwa
 • zapoznanie z dobrymi praktykami stosowanymi w aspekcie bezpieczeństwa.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI:

 • poznanie otwartego sposobu myślenia o współczesnych zagrożeniach informatycznych
 • umiejętność zastosowania indywidualnego podejścia do każdej zaistniałej sytuacji
 • zapoznanie z technikami szybkiego wyszukania i zastosowania najlepszych w danej sytuacji rozwiązań.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • poznanie sieci komputerowych, systemów operacyjnych oraz usług sieciowych
 • umiejętność prawidłowej konfiguracji systemów operacyjnych oraz urządzeń sieciowych
 • zapoznanie z fundamentami działania współczesnych sieci komputerowych.

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

 • poznanie podejścia analitycznego do współczesnych zagrożeń sieciowych
 • umiejętność analitycznego podejścia do potencjalnych oraz zaistniałych zagrożeń
 • zapoznanie z technikami radzenia sobie w sytuacjach typowych oraz niestandardowych.

Opłata za semestr: 1900 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI