KUL Logo

(PL)  

(PL) Prawo kanoniczne (stacjonarne)

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów prawo kanoniczne i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz posiadająca dyplom licencjata prawa kanonicznego.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały, dokumentację dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego osiągniętych po uzyskaniu magisterium.

Kwalifikacja na studia odbędzie się na podstawie:

 • wyników studiów magisterskich (ocena na dyplomie),
 • oceny dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego osiągniętych po uzyskaniu magisterium oraz opinii przyszłego opiekuna naukowego prowadzącego seminarium doktoranckie,
 • rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie motywacji do podjęcia studiów, zamierzeń naukowych oraz predyspozycji do prowadzenia pracy naukowej.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali C-723.


Organizacja studiów

Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia uczestniczą cyklicznie w seminariach doktoranckich, wykładach obowiązkowych i fakultatywnych, konwersatoriach oraz praktykach zawodowych polegających również na współuczestnictwie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

W roku 2018/2019 doktoranci pierwszego roku zgodnie z planem studiów mogą wybrać seminarium z zakresu:

 • Historia prawa kanonicznego
 • Kościelne prawo karne – doktoranckie
 • Kościelne prawo małżeńskie i rodzinne
 • Kościelne prawo procesowe – doktoranckie
 • Kościelne prawo publiczne i konstytucyjne
 • Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego – doktoranckie
 • Prawo kanonizacyjne
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich dla doktorantów
 • Prawo niekatolickich wspólnot religijnych
 • Prawo o sakramentach świętych
 • Prawo rzymskie

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)


Potencjał kompetencyjny

Doktorant uzyskuje wybrane efekty kształcenia w kategorii:

WIEDZA

 • zna i rozumie w sposób wszechstronny rolę prawa w społeczeństwie i kulturze oraz najnowsze pojęcia, teorie i zagadnienia badawcze z zakresu nauk prawnych,
 • zna specjalistyczną terminologię z zakresu prawa/ prawa konicznego w języku polskim i co najmniej w jednym języku obcym kluczowym dla wybranej subdyscypliny,
 • jest zaawansowany w metodyce i metodologi prowadzenia badań naukowych,
 • zna metodykę i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych,

UMIEJĘTNOŚCI

 • samodzielnie, krytycznie i twórczo identyfikuje i formułuje problemy oraz hipotezy badawcze,
 • prowadzi działalność ekspercką, uczestniczy w debatach naukowych oraz konsultacjach w języku polskim i języku obcym z ekspertami z zakresu wybranej subdyscypliny,
 • pisze prace i wygłasza referaty w języku polskim i obcym, stanowiące twórczy wkład w rozwój wybranej subdyscypliny,
 • podejmuje polemikę na temat bieżących zagadnień prawniczych w Polsce, Unii Europejskiej i w innych systemach prawnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • jest gotów do uczestnictwa w życiu naukowym i przygotowywania projektów społecznych służących popularyzowaniu badań naukowych,
 • poczuwa się do odpowiedzialności za stan prawa jako dyscypliny naukowej oraz za stan znajomości istotnych zagadnień prawnych w społeczeństwie,
 • rozumie potrzebę udoskonalania etosu wspólnoty naukowej, poczuwa się do obowiązku dbania o zachowanie najwyższych standardów etycznych.