KUL Logo

(PL)  

(PL) Filozofia (studia w języku angielskim)

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

Warunki ubiegania się o przyjęcie:

 • ocena na dyplomie magisterskim nie może być niższa niż 4,0;
 • średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia nie może być niższa niż 4,0 (średnia ocen absolwentów spoza Wydziału Filozofii na podstawie zaświadczenia ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższy planowaną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje wyższa średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia.
Osoby, które ukończyły studia magisterskie z innego kierunku niż filozofia, po przyjęciu na studia doktoranckie mają obowiązek złożenia egzaminów z podstawowych dyscyplin filozoficznych do czasu wszczęcia przewodu doktorskiego, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Organizacja studiów

Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia uczestniczą cyklicznie w seminariach doktoranckich, konserwatoriach do wyboru, wykładach gościnnych i konwersatoriach w języku angielskim oraz zajęciach rozwijających umiejętności dydaktyczne i zawodowe, przygotowujących do egzaminów doktorskich.

W roku 2017/2018 doktoranci pierwszego roku zgodnie z planem studiów mogą wybrać seminarium z zakresu:

 • Analytic Philosophy
 • The Ontology of the Subject-Properties Structure
 • Theory of Being and Human Person
 • Analytic Philosophy
 • The Ontology of the Subject-Properties Structure
 • Theory of Being and Human Person

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (niestacjonarne)


Potencjał kompetencyjny

Doktorant uzyskuje wybrane efekty kształcenia w kategorii:

WIEDZA

 • zna i rozumie w sposób wszechstronny miejsce filozofii w strukturze nauk oraz jej rolę dla nauki jako dziedziny kultury, zna główne idee filozoficzne i ich rozwój,
 • zna specjalistyczną terminologię z zakresu filozofii w języku polskim i co najmniej w jednym języku obcym kluczowym dla wybranej subdyscypliny filozoficznej,
 • jest zaawansowany w metodyce i metodologi prowadzenia badań naukowych,
 • zna metodykę i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych,

UMIEJĘTNOŚCI

 • samodzielnie, krytycznie i twórczo identyfikuje i formułuje problemy oraz hipotezy badawcze,
 • rozwija krytyczną analizę i ocenę obecnych na „rynku idei” stanowisk w sprawie kluczowych kontrowersji w wybranej subdyscyplinie filozoficznej,
 • posługuje się swobodnie metodami dydaktycznymi i nowymi technikami umożliwiającymi prowadzenie zajęć na poziomie akademickim,
 • pisze prace i wygłasza referaty w języku polskim i obcym, stanowiące twórczy wkład w rozwój wybranej subdyscypliny,
 • tworze samodzielnie lub we współpracy z innymi specjalistami nowatorskie projekty badawcze- także ściśle filozoficzne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • jest gotów do nieustannego rozwijania się i pogłębiana kompetencji profesjonalnych
 • kształtuje w sobie krytyczną i twórczą postawę wobec pojawiających się kwestii filozoficznych i wobec filozoficznego wymiaru kwestii społecznych
 • uczestniczy w życiu naukowym, podejmując inicjatywy i wypełniając obowiązki administracyjne