KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia w języku angielskim – rekrutacja na rok akademicki 2020/2021!

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “англійська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Rekrutacja na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w języku angielskim odbywa się w trybie wolnym.

od 2  marca – do 4 października 2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc – rejestracja kandydatów obywateli polskich i cudzoziemców (obywateli UE)

od 2  marca – do 2 lipca 2020 r. – rejestracja kandydatów cudzoziemców (spoza UE)*

Ważne: Dla kandydatów cudzoziemców spoza UE przedłużono rejestrację do 31 lipca 2020 r. na wybrane kierunki II stopnia, jednolite magisterskie oraz na nowe kierunki studiów I stopnia w języku angielskim!

* W uzasadnionych przypadkach na wniosek kandydata Rektor może przedłużyć termin rejestracji, jednak nie później niż do 18 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego następuje po spełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją i złożeniem kompletu dokumentów. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

Potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji oraz załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa lub dyplomu) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

do 30 września 2020 r. – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekretariatu Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów w Sekretariacie Wydziału niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w formie stacjonarnej w roku akademickim 2020/2021.

Dla cudzoziemców decyzja o przyjęciu na studia jest przygotowywana w ciągu tygodnia od złożenia kompletu dokumentów, a termin elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów jest ustalany indywidualnie (nie później niż w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego).