KUL Logo

(PL)  

(PL) Rekrutacja zimowa 2017/2018

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rekrutacja zimowa 2017/2018 prowadzona jest na następujących kierunkach:

1. Architektura krajobrazu (stacjonarne II stopnia) na Wydziale Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: architektura krajobrazu, architektura, ogrodnictwo, gospodarka przestrzenna.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z jednego z następujących obszarów nauk: przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub sztuki.

Kandydatom z innych kierunków niż architektura krajobrazu po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

2. Gospodarka przestrzenna (stacjonarne II stopnia) na Wydziale Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, architektura, geodezja i kartografia.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych lub technicznych.

Kandydatom z innych kierunków niż gospodarka przestrzenna po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

3. Inżynieria środowiska (stacjonarne II stopnia) na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na kierunku inżynieria środowiska lub ochrona środowiska.

 

Dokumenty składane podczas rejestracji:

1. Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na KUL nie składają żadnych dokumentów w formie papierowej.

2. Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia poza KUL składają:

1) kwestionariusz na studia –  podpisany i wydrukowany po rejestracji internetowej na stronie http://rekrut.kul.lublin.pl (serwis rekrutacyjny);

2) kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej;

3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub zaświadczenie ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie.

 

Dokumenty składane przez zakwalifikowanych:

Kandydat zakwalifikowany na studia II stopnia na KUL zobowiązany jest w odpowiednim dziekanacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

1) wypełnioną okładkę na dokumenty – okładka do pobrania na portierniach we wszystkich budynkach KUL, w których mieszczą się dziekanaty;

2) kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo (potwierdzenie zgodności kserokopii z dowodem osobistym wykonują pracownicy dziekanatu w momencie przyjęcia dokumentów; po okazaniu oryginału);

3) odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia inżynierskich wraz z suplementem lub kserokopię potwierdzoną przez Uczelnię;

4) 2 kolorowe fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych);

5) odpis metryki chrztu św. – dotyczy chrześcijan świeckich;

6) formularz dla osób zakwalifikowanych na studia.