KUL Logo

Filologia germańska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w biurach tłumaczeń niemieckojęzycznych, wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce, placówkach i organizacjach kulturalnych, międzynarodowych firmach i korporacjach o zróżnicowanym profilu
 • pracy nauczyciela w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych

Specjalizacja nauczycielska nadaje uprawnienia pedagogiczne do nauczania języka niemieckiego w gimnazjum i szkołach średnich oraz ułatwia podjęcie pracy w szkołach językowych.

Nowa specjalizacja: język angielski w komunikacji zawodowej jest wyjściem naprzeciw aktualnym oczekiwaniom Kandydatów i Pracodawców i stanowi gwarancję ciekawej i pełnej sukcesów zawodowych drogi życiowej.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: 150 godzin praktyk pedagogicznych oraz 60 godzin praktyk tłumaczeniowych
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Z myślą o przyszłości studentów Instytut Filologii Germańskiej organizuje w ramach cyklu „Spotkanie z pracodawcą” spotkania z przedstawicielami znanych międzynarodowych firm (Atos, Convergys, Infosys, HCL) oferujących studentom KUL ciekawą pracę po ukończeniu studiów, a także w trakcie nauki. Wejście absolwentów na rynek pracy wspierają praktyki zawodowe i szkolenia zawodowe w firmie Converges. Zajęcia szkoleniowe odbywają się w siedzibie firmy i raz w semestrze w Instytucie Filologii Germańskiej.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • specjalizacja w zakresie tłumaczenia pisemnego (użytkowego i literackiego) oraz ustnego (konsekutywnego i symultanicznego)
 • wkomponowanie modułu specjalistycznego z zakresu języka angielskiego (biuro, biznes, handel, administracja, turystyka, kultura i sztuka) do różnorodnie sprofilowanych studiów Filologia Germańska

 • umiejętność organizowania procesu uczenia się innych osób
 • umiejętność pracy w grupie i dyskusji
 • kompetencje wygłaszania prezentacji

 • znajomość języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do języka ojczystego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • posługiwanie się językami specjalistycznymi niezbędnymi do wykonywania zawodu tłumacza w różnych branżach

 • znajomość komputerowego warsztatu tłumacza

 • umiejętność wdrożenia w praktykę warsztatu tłumacza przysięgłego i podjęcia samodzielnej pracy zawodowej

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia germańska

b) absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii germańskiej

c) absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język niemiecki

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.