KUL Logo

(PL)  

(PL) Rejestracja elektroniczna — dokumenty

Извините, этот техт доступен только в “польский” и “американский английский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Podczas rejestracji na studia I stopnia i jednolite magisterskie kandydat nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej. Następujący kandydaci muszą wgrać do systemu zeskanowane dokumenty:

Kandydaci z tzw. starą maturą (uzyskaną w Polsce przed 2005 r.)

 • wszyscy kandydaci — skan świadectwa dojrzałości;
 • kandydaci na kierunki prowadzone w języku angielskim — skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (certyfikat językowy lub inny dokument np. potwierdzający zaliczenie egzaminu z języka angielskiego na wymaganym poziomie);
 • kandydaci do Kolegium MISHuS — składają dodatkowo skan dokumentu przedstawiającego propozycję dwóch tematów monograficznych z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin), wraz z listą lektur (minimum 4 pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna z nich powinna być opracowaniem o charakterze naukowym). Lista lektur dotyczących literatury obcej powinna zawierać przynajmniej jedną pozycję z zakresu krytyki literackiej lub historii literatury (może być to książka o charakterze eseistycznym). Dobór lektur stanowi punkt wyjścia do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • kandydaci na kierunek Prawo kanoniczne (studia niestacjonarne jedn. magisterskie) — składają dodatkowo skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 • kandydaci na kierunek Applied Anthropology (studia stacjonarne I stopnia w jęz. angielskim) — zaświadczenie lub oświadczenie o zaangażowaniu w inicjatywy prospołeczne wraz z opisem działań.

Kandydaci (obywatele polscy), którzy ukończyli szkołę średnią za granicą

 • wszyscy kandydaci — skan świadectwa dojrzałości oraz ukończenia szkoły średniej lub inny dokument zawierający uzyskane wyniki egzaminów maturalnych;
 • kandydaci na kierunki prowadzone w języku angielskim — skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (certyfikat językowy lub inny dokument np. potwierdzający zaliczenie egzaminu z języka angielskiego na wymaganym poziomie);
 • kandydaci do Kolegium MISHuS — składają dodatkowo skan dokumentu przedstawiającego propozycję dwóch tematów monograficznych z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin), wraz z listą lektur (minimum 4 pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna z nich powinna być opracowaniem o charakterze naukowym). Lista lektur dotyczących literatury obcej powinna zawierać przynajmniej jedną pozycję z zakresu krytyki literackiej lub historii literatury (może być to książka o charakterze eseistycznym). Dobór lektur stanowi punkt wyjścia do rozmowy kwalifikacyjnej;
 •  kandydaci na kierunek Prawo kanoniczne (studia niestacjonarne jedn. magisterskie) — składają dodatkowo skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 • kandydaci na kierunek Applied Anthropology (studia stacjonarne I stopnia w jęz. angielskim) — zaświadczenie lub oświadczenie o zaangażowaniu w inicjatywy prospołeczne wraz z opisem działań.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, jeśli są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego

 • skan świadectwa dojrzałości,
 • skan zaświadczenia o udziale w olimpiadzie lub konkursie i uzyskanym tytule.

Kandydaci z maturą międzynarodową IB (International Baccalaureate)

 • skan zaświadczenia potwierdzającego przystąpienie do egzaminu i uzyskane wyniki.

Podczas rejestracji na studia II stopnia kandydat nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej. Kandydaci — absolwenci KUL są zwolnieni z załączania w systemie rekrutacyjnym dokumentów potwierdzających ukończenie studiów i średniej uzyskanej podczas studiów.

Następujący kandydaci muszą wgrać do systemu zeskanowane dokumenty:

Kandydaci na studia II stopnia (absolwenci innych uczelni niż KUL)

 • skan dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich wraz z suplementem lub zaświadczenia ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie oraz jeśli wymagają tego zasady postępowania rekrutacyjnego średnia uzyskana podczas studiów I stopnia/magisterskich.

Kandydaci do Kolegium MISHuS (z wyjątkiem absolwentów Kolegium MISHuS)

 • skan dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich wraz z suplementem lub zaświadczenia ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie oraz średnia uzyskana podczas studiów I stopnia/magisterskich  (jeśli wymagają tego zasady postępowania rekrutacyjnego);
 • skan dokumentu przedstawiającego projekt indywidualnego programu studiów II stopnia.

Kandydaci na kierunki w języku angielskim

 • skan dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich wraz z suplementem lub zaświadczenia ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie oraz jeśli wymagają tego zasady postępowania rekrutacyjnego średnia uzyskana podczas studiów I stopnia/magisterskich;
 • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (certyfikat językowy lub inny dokument np. potwierdzający zaliczenie egzaminu z języka angielskiego na wymaganym poziomie).