KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia klasyczna

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w profesjach, gdzie istotną rolę odgrywa znajomość języków klasycznych oraz wykształcenie humanistyczne takich jak: redaktor, archiwista, bibliotekarz, pracownik wydawnictw, środków przekazu oraz instytucji kultury i edukacji, referent i sekretarz wydziałów kultury w administracji państwowej i samorządowej, pracownik obsługi ruchu turystycznego w kraju i za granicą, tłumacz dokumentów łacińskich w kuriach diecezjalnych i innych urzędach Kościoła rzymskokatolickiego

Zdobyte wiadomości i umiejętności dają możliwość wykorzystywania warsztatu translatorskiego w pracy nad tekstami antycznymi.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • starania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej, zwłaszcza w dyscyplinie literaturoznawstwo
 • podjęcia pracy w instytucjach, gdzie wymagane jest przygotowanie humanistyczne.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe i staże:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • kompetencje w zakresie przekładu tekstów greckich i łacińskich oraz w zakresie analizy i interpretacji dzieł literackich; znajomość kultury i historii antycznej i jej recepcji w Polsce i nowożytnej Europie – w zależności od wybranej specjalizacji studiów – śródziemnomorskiej lub neolatynistycznej

 • umiejętność tworzenia logicznych wypowiedzi,
 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem wiedzy z zakresu retoryki,
 • umiejętność samodzielnego kreowania warsztatu pracy i wykorzystywania innowacyjnych metodologii badawczych w opracowaniu tekstów antycznych

 • kompetencje w pozyskiwaniu grantów wewnętrznych w ramach działalności Koła Klasyków KUL; przygotowanie do samozatrudnienia

 • kompetencje w zakresie obsługi specjalistycznych baz danych, słowników elektronicznych, bibliografii elektronicznych

 • absolwent potrafi formułować problemy, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna;

b) absolwenci z dyplomem licencjata/magistra innego kierunku – pod warunkiem znajomości jednego języka klasycznego (łaciny lub greki), udokumentowanej oceną co najmniej dobrą na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub oceną co najmniej dobrą uzyskaną podczas studiów z zaliczenia lub egzaminu (liczy się ocena korzystniejsza dla studenta) w akademickim studium języków obcych.

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen z języka klasycznego na dyplomie lub świadectwie ukończenia szkoły średniej, lub wypisie z indeksu.