KUL Logo

(PL)  

Teologiczne Studium Licencjackie

W ramach Teologicznego Studium Licencjackiego dostępne są następujące specjalizacje:

 • Ekumenizm
 • Teologia dogmatyczna
 • Teologia fundamentalna
 • Teologia moralna
 • Teologia duchowości
 • Nauki biblijne
  • Kurs propedeutyczny w zakresie języków biblijnych dla kandydatów na specjalizację Nauki biblijne
 • Historia Kościoła i patrologia
 • Katechetyka
 • Teologia praktyczna
 • Duszpasterstwo rodzin
 • Liturgika i homiletyka