KUL Logo

(PL)  

(PL) Matematyka — grupa w języku angielskim

Извините, этот техт доступен только в “польский” и “американский английский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • uzyskania podstawowej wiedzy z dziedziny matematyki i jej praktycznych zastosowań, uczą się formułować treści matematyczne w języku logiki, są również zdolni do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu matematyki
 • nabywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence)
 • pracy w zawodach: Programista, Analityk danych, Statystyk, Doradca finansowy

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie matematyki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki matematyka lub informatyka)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach zatrudniających matematyków i informatyków
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera indywidualna aktywność: wystąpienia w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, pomoc w organizacji Lubelskich Dni Informatyki, działalność w ramach kół naukowych, np. Koła Naukowego Informatyków, działalność w ramach Samorządu Studentów, itp.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • specjalność informatyczna: programowanie, grafika komputerowa, bazy danych, sztuczna inteligencja
 • specjalność analiza danych i matematyka finansowa

 • umiejętność publicznych prezentacji własnych osiągnięć
 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole
 • umiejętność pracy w zespole i przyjmowania w nim różnych ról: przydzielania zadań, koordynacji pracy grup pracowników, itp.
 • umiejętność publicznych prezentacji dokonań własnych i zespołowych
 • działalność w życiu publicznym zgodna z zasadami etyki

 • znajomość języka obcego na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • Język angielski: Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym; Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym

 • tworzenie dokumentów tekstowych, przetwarzanie i wizualizacja danych, tworzenie prezentacji
 • poprawna interpretacja danych poprzez ich formatowanie i rozumienie zasad wizualizacji danych
 • przetwarzanie danych w arkuszach kalkulacyjnych
 • przygotowanie złożonego dokumentu tekstowego
 • przetwarzanie danych za pomocą złożonych formuł wbudowanych oraz tworzonych samodzielnie, korzystanie z bezwzględnego i względnego adresowania argumentów
 • dokonywanie dowolnych wizualizacji danych, uwzględniając potrzeby wymuszone kontekstem środowiska
 • podstawy programowania w języku C++
 • wykorzystywanie pakietów statystycznych

 • statystyczna analiza danych
 • wizualizacja i raportowanie
 • wielowymiarowa analiza danych
 • obsługa baz danych
 • analiza obrazów
 • modelowanie i analiza finansowa

 • możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. usługi tworzenia stron WWW
 • tworzenie oprogramowania komputerów i urządzeń mobilnych
 • doradztwo finansowe
 • prowadzenie agencji pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • prowadzenie kursów dokształcających z dziedziny matematyki i informatyki dla uczniów szkół, itp.

Zasady rekrutacji

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2. W innych przypadkach wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates

Nabór prowadzony w trybie wolnym

 

„Matura stara” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates 

Nabór prowadzony w trybie wolnym

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.