KUL Logo

(PL)  

(PL) Etyka dla nauczycieli

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest umożliwienie osobom z uprawnieniami pedagogicznymi zdobycie lub podniesienie kwalifikacji uprawniających do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

ADRESACI:

Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy z przygotowaniem pedagogicznym


Moduł 1: Propedeutyka etyki
Wprowadzenie do filozofii moralnej (wykład online)
Historia doktryn etycznych (wykład online)
Klasyczne teksty etyczne (konwersatorium)

Moduł 2: Kultura logiczna
Analiza logiczna argumentacji etycznych (ćwiczenia)
Retoryka stosowana (ćwiczenia)

Moduł 3: Zagadnienia etyki ogólnej
Podstawowe pojęcia etyczne (wykład online)
Metody współczesnej etyki (wykład online)
Dylematy moralne (konwersatorium)

Moduł 4: Etyki stosowane
Bioetyka (konwersatorium)
Etyka środowiskowa (konwersatorium)
Etyka społeczna i polityczna (konwersatorium)
Etyka nowych technologii (konwersatorium)
Etyka biznesu (konwersatorium)
Etyka mediów (konwersatorium)
Etyka nauki (konwersatorium)

Moduł 5: Zagadnienia metodyki etyki
Dydaktyka etyki (wykład online)
Metodyka filozofii i etyki (ćwiczenia)
Etyka w literaturze i filmie (konwersatorium)
Esej filozoficzny (ćwiczenia)dr Wojciech Lewandowski
Specjalizuje się w etyce i etyce stosowanej. Jest autorem książek: Przyszłość i odpowiedzialność. Problem uzasadnienia obowiązków moralnych wobec przyszłych pokoleń (2015), Racje i relacje. Problem uzasadnienia obowiązków moralnych w bliskich relacjach (2020) oraz współautorem (wraz z M. Soniewicką) książki Human Genetic Selection and Enhancement. Parental Perspectives and Law (2019) oraz kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych wydanych w Polsce i za granicą.


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• Znajomość specyfiki przedmiotu etyka jako przedmiotu nauczania
• Wiedza z zakresu historii etyki i współczesnych teorii etycznych
• Wiedza dotycząca współcześnie dyskutowanych problemów moralnych w zakresie etyk stosowanych
• Umiejętność tworzenia scenariuszy lekcji etyki zgodnie z podstawą programową
• Wiedza i umiejętności z zakresu metodyki nauczania etyki

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

• Umiejętność analizowania wypowiedzi etycznych
• Umiejętność tworzenia i oceny argumentacji etycznej
• Kompetencje pozwalające na pomoc uczniom w rozumieniu i rozwiązywaniu złożonych problemów moralnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• Umiejętność organizowania i prowadzenia dyskusji z zakresu etyki
• Kompetencje pozwalające na dyskutowanie wraz z uczniami problemów etycznych w kontekście innych dziedzin kultury (nauki szczegółowe, literatura, film).


KOMPETENCJE JĘZYKOWE:

• Umiejętności pozwalające na przybliżanie uczniom podstawowych pojęć etycznych oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych z ich definiowaniem
• Znajomość terminologii obecnej we współczesnej literaturze etycznej

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

• Umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych w celu wyszukiwania, analizowania i prezentowania danych z dziedziny etyki

Absolwent zyskuje uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Opłata za semestr: 3000 zł | Ilość semestrów: 3

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach — max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych prawniczych, w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów). Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

ZASADY REKRUTACJI