KUL Logo

(PL)  

(PL) Design miejski

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • wykształcenie umiejętności analizowania, projektowania, aranżowania i animowania przestrzeni miejskich
 • dostarczenie kompetencji w zakresie prowadzenia partycypacji społecznej, pracy w wielobranżowych zespołach oraz prezentacji dorobku zawodowego z zakresu projektowania i gospodarowania miejskich przestrzeni publicznych
 • rozbudowanie zdolności kreatywnego myślenia i rozumienia różnych form sztuki miejskiej oraz praktycznego zastosowania zdolności wytwórczych z uwzględnieniem specyfiki miasta i jego uwarunkowań.

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzaniem wiedzy i zdobyciem kompetencji  zakresie kształtowania publicznych przestrzeni miejskich
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS. W tym szczególnie: studenci i absolwenci kierunków artystycznych, kierunków projektowych i przyrodniczych: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, architektura, ogrodnictwo, urbanistyka, architektura wnętrz, wzornictwo, grafika; studenci i absolwenci kierunków takich jak: animacja kultury, socjologia, ochrona środowiska, sztuka mediów, historia sztuki.

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE TYLKO ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W NASTĘPUJĄCYM WYMIARZE:

SEMESTR I:

 • Historia i teoria designu (konwersatorium) — mgr Anna Bakiera — 16 godzin
 • Podstawy designu (konwersatorium) — mgr inż. Katarzyna Szczypior — 16 godzin
 • Materiałoznawstwo (konwersatorium) — mgr Sławek Matyjaszewski — 12 godzin
 • Kreacja w przestrzeni publicznej (konwersatorium) — mgr inż. Paweł Adamiec — 12 godzin
 • Forma w przestrzeni, cz. 1 (konwersatorium) — prof. dr Leszek Mądzik — 16 godzin
 • Ekonomia i przedsiębiorczość w designie (konwersatorium) — dr Joanna Hołda — 8 godzin
 • Animacja przestrzeni publicznej (konwersatorium) — mgr Szymon Pietrasiewicz — 12 godzin
 • Wydarzenia w przestrzeni publicznej miast (konwersatorium) — mgr Joanna Wawiórka-Kamienicka — 14 godzin
 • Logistyka i bezpieczeństwo w designie (konwersatorium) — mgr Tomasz Kulczyński — 4 godzin
 • Design jako element budowania marki miejsca (konwersatorium) — mgr Karolina Zuzaniuk — 8 godzin
 • Zabawa w przestrzeni publicznej (konwersatorium) — mgr Rafał Sadownik — 8 godzin
 • Sztuka w mieście (konwersatorium) — prof. Sławomir Marzec — 14 godzin

SEMESTR 2:

 • Przyrodnicze uwarunkowania designu miejskiego (konwersatorium) — dr hab. Ewa Trzaskowska — 8 godzin
 • Placemaking (konwersatorium) — mgr Szymon Pietrasiewicz — 16 godzin
 • Forma w przestrzeni, cz. 2 (konwersatorium) — dr Jarek Koziara — 16 godzin
 • Techniki prezentacji i kontakt z klientem (konwersatorium) — mgr Mariusz Szmit — 8 godzin
 • Własność intelektualna (konwersatorium) — dr Joanna Hołda — 8 godzin
 • Pozyskiwanie funduszy (konwersatorium) — mgr Anna Nakonieczna — 12 godzin
 • Partycypacja i mediacja (konwersatorium) — mgr Piotr Skrzypczak — 12 godzin
 • Promocja i marketing w designie (konwersatorium) — dr Joanna Hołda — 8 godzin
 • Fotografia (konwersatorium) — mgr inż. Paweł Adamiec — 16 godzin
 • Design użytkowy w przestrzeni publicznej (konwersatorium) — mgr Dorota Koziara — 16 godzin

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • poznanie znaczenia designu miejskiego i jego zastosowania
 • poznanie zakresu zagadnień dotyczących designu miejskiego oraz jego aspektów historycznych, społecznych, ekonomiczno-prawnych, technicznych, estetycznych i przyrodniczych
 • poznanie narzędzi i technik pracy związanych z designem miejskim oraz ich zastosowania praktycznego
 • znajomość zagadnień z zakresu: kierunków rozwoju, trendów, najnowszych technik stosowanych w designie miejskim oraz technik realizacyjnych do kreacji artystycznej i zadań projektowych
 • znajomość zagadnień z branż pokrewnych designowi miejskiemu takich jak kształtowanie przestrzeni, sztuki wizualne czy nauki społeczne
 • umiejętność formułowania rozwiązania problemu projektowego względem potrzeb użytkowania i kontekstu przestrzennego
 • umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w działaniach zawodowych
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej  do tworzenia własnych koncepcji projektowych i prac artystycznych z wykorzystaniem różnych metod pracy kreatywnej
 • umiejętność prowadzenia różnorodnych procedur wdrażania i realizacji projektów takich jak: proces inwestycyjny, zamówienia publiczne, komercyjne i prywatne, partycypacja społeczna
 • znajomość różnic światopoglądowych oraz różnych form wyrazu w zakresie design miejskiego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność oceny własnych działań twórczych oraz innych osób
  umiejętność przeprowadzania procesu partycypacyjnego i działań mediacyjnych, wdrażania programu użytkowego przestrzeni oraz animacji i aktywizacji lokalnych społeczności.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność dzielenia się informacjami i komunikowania się za pomocą środków masowego przekazu w zakresie kształtowania opinii o osiągnięciach techniki i designu miejskiego.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

 • umiejętność komunikowania się z odbiorcą/klientem z wykorzystaniem różnorodnych środków i technik prezentacji
 • umiejętność organizacji publicznych debat, wystąpień, prezentacji i wydarzeń dotyczących designu i życia kulturalnego miasta.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE NEGOCJACJI:

 • umiejętność prowadzenia negocjacji w rozmowach z klientem oraz w procesie partycypacyjnym i w działaniach mediacyjnych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PLANOWANIA:

 • umiejętność samodzielnej organizacji własnej pracy i pracy zespołu, oraz planowania złożonych działań projektowych  i wykonawczych w przestrzeniach publicznych miasta.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • poznanie zagadnień  związanych z przedsiębiorczością w designie
 • umiejętność zastosowania zasad etyki zawodowej
 • umiejętność wykorzystania technik marketingowych, pozyskiwania funduszy i przeprowadzania procesu inwestycyjnego.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

 • umiejętność kreatywnego myślenie oraz twórczej pracy praktycznej  w przestrzeniach publicznych miasta.

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

 • umiejętność rozpoznawania i analizy problemów przestrzeni publicznych miasta z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i kontekstu miejsca
 • umiejętność rozpoznawania i definiowania problemów projektowych w zakresie designu, wynikających z obserwacji potrzeb jednostki jak i społeczeństwa.

Opłata za semestr: 1900 zł | Ilość semestrów: 2

Zniżka dla Absolwentów i Studentów KUL! -> opłata za semestr: 1800 zł. 

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI