KUL Logo

(PL)  

(PL) Bankowość i pośrednictwo finansowe

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • dostarczenie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu bankowości i pośrednictwa finansowego

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), w szczególności osoby zainteresowanych problematyką doradztwa bankowego i pośrednictwa finansowego
 • pracownicy instytucji finansowych i przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność na zasadzie outsourcingu
 • pracownicy pionów sprzedaży w bankach komercyjnych, spółdzielczych oraz SKOK-ach, głównie osoby bezpośrednio zajmujące się obsługą klientów lub kierujące zespołami sprzedażowymi, a także kandydaci do pracy na tych stanowiskach
 • pracownicy przedsiębiorstw zajmujący się na swoich stanowiskach pracy współpracą z bankami i instytucjami pośrednictwa finansowego.

WYKŁADY:

 • Usługi finansowe, procedury bankowe, segmentacja klientów banków – 12 godzin
 • Prawne aspekty w sprzedaży usług finansowych – 8 godzin
 • Doradca jako zawód i miejsce pracy (odpowiedzialność zawodowa, karna i cywilna doradcy) – 8 godzin
 • Produkty bankowe dla klientów indywidualnych i korporacyjnych – 12 godzin
 • Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych i MŚP – 12 godzin
 • Produkty inwestycyjne i plany emerytalne – 12 godzin
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym – 8 godzin
 • Marketing jako narzędzie wspierające doradcę – 8 godzin
 • Etyka w pracy doradcy – 8 godzin
 • Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej i mobilnej – 8 godzin
 • Ocena ryzyka w sprzedaży produktów finansowych (w tym w obszarze doradcy bankowego) – 8 godzin
 • Prawne zabezpieczenia spłaty w transakcjach kredytowych – 8 godzin

ĆWICZENIA:

 • Techniki negocjacji z klientem – 8 godzin
 • Ocena zdolności kredytowej klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i JST – 12 godzin
 • Konstrukcja biznesplanu i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych – 12 godzin
 • Budowa portfela inwestycyjnego – 8 godzin
 • Przeciwdziałanie konfliktom w relacjach klientem (warsztat) – 8 godzin
 • Trening interpersonalny w biznesie (warsztat) – 8 godzin
 • Seminarium  (przygotowywanie projektu) – 20 godzin

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość konstrukcji i procesu sprzedaży tradycyjnych oraz innowacyjnych produktów finansowych i ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych i korporacyjnych
 • znajomość metod strukturyzacji transakcji zawieranych z klientami
 • umiejętność identyfikacji i oceny ryzyka transakcji zawieranych z klientami
 • umiejętność oceny kompletności i jakości dokumentacji formalno-prawnej i finansowej przygotowywanej przez klienta na potrzeby transakcji z bankiem
 • umiejętność przeprowadzenia wstępnej oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych i korporacyjnych
 • umiejętność analizy potrzeb klienta i dopasowania oferty w zakresie produktów bankowych
 • umiejętność przygotowywania biznesplanu i analizy opłacalności projektów inwestycyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • umiejętność zarządzania zespołem sprzedażowym
 • umiejętność respektowania w aktywności zawodowej przepisów prawnych i zasad etycznych
 • gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie pozyskiwania  klientów i oferowania im produktów bankowych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność diagnozowania potrzeb klientów i konstruowania atrakcyjnych ofert w zakresie produktów finansowych i ubezpieczeniowych
 • umiejętność zastosowania w praktyce technik sprzedaży produktów i negocjacji z klientami
 • umiejętność stosowania technik negocjacyjnych w kontakcie z klientem
 • umiejętność komunikowania się z klientem i w zespole sprzedażowym z zastosowaniem słownictwa ekonomicznego.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PLANOWANIA:

 • gotowość do przyjęcia roli w zespole sprzedażowym
 • umiejętność dokonania samooceny własnych kompetencji i podjęcia kroków w zakresie podnoszenia kwalifikacji.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • umiejętność rozstrzygania dylematów związane z zawodem pośrednika finansowego z zastosowaniem przepisów prawnych i norm etycznych
 • gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań, zgodnie z hierarchizacją opartą o przyjęty system wartości.

Opłata za semestr: 1650 zł | Ilość semestrów: 2

Zniżka dla Absolwentów i Studentów KUL! -> opłata za semestr: 1500 zł. 

Istnieje możliwość płatności w ratach — max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1.ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).
ZASADY REKRUTACJI