KUL Logo

(PL)  

(PL) Filozofia (stacjonarne i niestacjonarne)

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

Warunki ubiegania się o przyjęcie:

a) projekt badawczy, związany ze studiami doktoranckimi
b) ocena na dyplomie magisterskim nie niższa niż 4,0;

Kryteria kwalifkacji:
a) średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia nie może być niższa niż 4,0 (średnia ocen absolwentów spoza Wydziału Filozofi na podstawie zaświadczenia ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata), — 50% wyniku końcowego;
b) ocena projektu badawczego, dotyczącego studiów doktoranckich — 50% wyniku końcowego.

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim wymagana jest udokumentowana znajomość tego języka.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie z innego kierunku niż filozofia, po przyjęciu na studia doktoranckie mają obowiązek złożenia egzaminów z podstawowych dyscyplin filozoficznych do czasu wszczęcia przewodu doktorskiego, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)


Organizacja studiów

Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia uczestniczą cyklicznie w seminariach doktoranckich, konserwatoriach do wyboru, wykładach gościnnych i konwersatoriach w języku angielskim oraz zajęciach rozwijających umiejętności dydaktyczne i zawodowe, przygotowujących do egzaminów doktorskich.

W roku 2017/2018 doktoranci pierwszego roku zgodnie z planem studiów mogą wybrać seminarium z zakresu:

 • Antropologia filozoficzna
 • Biofilozofia
 • Etyka
 • Etyka szczegółowa
 • Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa
 • Filozofia kosmologii i astronomii
 • Filozofia kultury
 • Filozofia prawa i praw człowieka
 • Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska
 • Filozofia religii
 • Filozofia społeczna i polityczna
 • Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji
 • Historia filozofii nowożytnej
 • Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 • Historia filozofii w Polsce
 • Historia filozofii współczesnej
 • Logika
 • Logika filozoficzna
 • Metafizyka i antropologia filozoficzna
 • Metodologia filozofii
 • Metodologia nauk o kulturze
 • Ogólna metodologia nauk
 • Podstawy informatyki
 • Teoria poznania
 • Teoria poznania: Filozofia umysłu

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)


Potencjał kompetencyjny

Doktorant uzyskuje wybrane efekty kształcenia w kategorii:

WIEDZA

 • zna i rozumie w sposób wszechstronny miejsce filozofii w strukturze nauk oraz jej rolę dla nauki jako dziedziny kultury, zna główne idee filozoficzne i ich rozwój,
 • zna specjalistyczną terminologię z zakresu filozofii w języku polskim i co najmniej w jednym języku obcym kluczowym dla wybranej subdyscypliny filozoficznej,
 • jest zaawansowany w metodyce i metodologi prowadzenia badań naukowych,
 • zna metodykę i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych,

UMIEJĘTNOŚCI

 • samodzielnie, krytycznie i twórczo identyfikuje i formułuje problemy oraz hipotezy badawcze,
 • rozwija krytyczną analizę i ocenę obecnych na „rynku idei” stanowisk w sprawie kluczowych kontrowersji w wybranej subdyscyplinie filozoficznej,
 • posługuje się swobodnie metodami dydaktycznymi i nowymi technikami umożliwiającymi prowadzenie zajęć na poziomie akademickim,
 • pisze prace i wygłasza referaty w języku polskim i obcym, stanowiące twórczy wkład w rozwój wybranej subdyscypliny,
 • tworze samodzielnie lub we współpracy z innymi specjalistami nowatorskie projekty badawcze- także ściśle filozoficzne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • jest gotów do nieustannego rozwijania się i pogłębiana kompetencji profesjonalnych
 • kształtuje w sobie krytyczną i twórczą postawę wobec pojawiających się kwestii filozoficznych i wobec filozoficznego wymiaru kwestii społecznych
 • uczestniczy w życiu naukowym, podejmując inicjatywy i wypełniając obowiązki administracyjne