KUL Logo

(PL)  

(PL) Rekrutacja zimowa na studia II stopnia — od 3 stycznia do 20 lutego 2019 r.

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rekrutacja zimowa na rok akademicki 2018/2019 prowadzona jest w trybie wolnym tj. według kolejności zgłoszeń

na następujące kierunki:

1. Architektura krajobrazu (stacjonarne II stopnia) na Wydziale Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: architektura krajobrazu, architektura, ogrodnictwo, gospodarka przestrzenna.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z jednego z następujących obszarów nauk: przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, sztuki.

Kandydatom z innych kierunków niż architektura krajobrazu po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

2. Gospodarka przestrzenna (stacjonarne II stopnia) na Wydziale Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, architektura, geodezja i kartografia. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk: przyrodniczych, technicznych.

Kandydatom z innych kierunków niż gospodarka przestrzenna po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

3. Inżynieria środowiska (stacjonarne II stopnia) na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie co najmniej jednego dyplomu: w obszarze nauk technicznych, w obszarze nauk przyrodniczych.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na standardach kształcenia warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu na jednym z wymienionych kierunków: inżynieria środowiska lub ochrona środowiska.

Wymagane dokumenty składane podczas rejestracji:

1. Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na KUL nie składają żadnych dokumentów w formie papierowej, z wyjątkiem dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej, który są obowiązani okazać w biurze rekrutacji.

2. Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia poza KUL składają w biurze rekrutacji:

  •  kwestionariusz na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub zaświadczenie ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie, dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty składane przez zakwalifikowanych na studia:

  Kandydat zakwalifikowany na studia II stopnia na KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów w odpowiednim dziekanacie obejmujący:

 

  1.  formularz dla osób zakwalifikowanych na studia,
  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich I stopnia wraz z suplementem — potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Uczelnię, notariusza bądź urzędowo,
  3. 1 kolorową fotografię bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymogami obowiązującym przy wydawaniu dowodów osobistych),
  4. wypełnioną okładkę na dokumenty — okładka do pobrania na portierniach we wszystkich budynkach KUL, w których mieszczą się dziekanaty lub w biurze rekrutacji,
  5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni, którego wzór stanowi załącznik  do niniejszego dokumentu.