KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia w języku angielskim — obywatele polscy i cudzoziemcy (obywatele UE) rekrutacja na rok akademicki 2021/2022!

Извините, этот техт доступен только в “польский” и “американский английский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Rekrutacja na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w języku angielskim odbywa się w trybie konkursowym!

  • Studia I stopnia i jednolite magisterskie

05.05. — 08.07.2021 — rejestracja kandydatów obywateli polskich i cudzoziemców (obywateli UE) 

05.05. — 09.07.2021 — rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców — sprawdzian poziomu znajomości języka angielskiego (termin do uzgodnienia indywidualnie; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype)

13.07.2021 — elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

13 — 16.07.2021elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz wnoszenie opłat za kształcenie (cudzoziemcy podejmujący studia odpłatnie). W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych

20.07.2021przesunięcia na liście rankingowej (II termin)

20.07.2021 godz. 15:00 — elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego (II termin). Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

20 — 23.07.2021 elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz wnoszenie opłat za kształcenie (cudzoziemcy podejmujący studia odpłatnie — II termin). W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

Dla obywateli Polski:

w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej inf0rmacji o wpisie na listę — dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej w Sekretariacie danego Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię

01-08.10.2021 — kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariaty Wydziału.

Dla cudzoziemców:

w terminie uzgodnionym indywidualnie jednak nie później niż do 30.09.2021 — dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię

do 08.10.2021 — kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (CN-004)

  • Studia II stopnia

05.05. — 15.07.2021 — rejestracja kandydatów obywateli polskich i cudzoziemców (obywateli UE) 

05.05. — 16.07.2021 — rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców — sprawdzian poziomu znajomości języka angielskiego (termin do uzgodnienia indywidualnie; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype)

19.07. 2021, g. 09:00 — egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne (stacjonarnie lub on-line — jeżeli są przewidziane na danym kierunku)

20.07.2021, g. 15:00 — elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

20 — 23.07.2021elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz wnoszenie opłat za kształcenie (cudzoziemcy podejmujący studia odpłatnie). W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych

Dla obywateli Polski:

w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę — dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej w Sekretariacie danego Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię

01-08.10.2021 — kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariaty Wydziału.

Dla cudzoziemców:

w terminie uzgodnionym indywidualnie jednak nie później niż do 30.09.2021 — dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię

do 08.10.2021 — kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (CN-004)