KUL Logo

Polsko – Amerykańskie podyplomowe studia menedżerskie

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych współczesnym menedżerom
 • zdobycie kompetencji w zakresie zarządzania organizacjami, rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich, m.in., umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania projektów, a także ich kontrolowania i oceny
 • wymiana doświadczeń i budowanie zespołów interdyscyplinarnych.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani zarządzaniem i rozwijaniem kompetencji menedżerskich.

WYKŁADY i ĆWICZENIA (liczba godzin):

 • Analiza ekonomiczno-finansowa (5 w*/10 ćw.*)
 • Zachowania organizacyjne (5 w/10 ćw.)
 • Rachunkowość finansowa (10 w/20 ćw.)
 • Prawo obrotu gospodarczego (5 w/10 ćw.)
 • Podstawy marketingu (5 w/10 ćw.)
 • Zarządzanie strategiczne (10 w/20 ćw.)
 • Kultura organizacyjna (5 w/10 ćw.)
 • Negocjacje w biznesie (5 w/10 ćw.)
 • Techniki wystąpień publicznych (5 w/10 ćw.)
 • Budowanie zespołów (5 w/10 ćw.)
 • Zarządzanie zmianą (5 w/10 ćw.)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (5 w/10 ćw.)

*w nawiasie podano liczbę godzin odpowiednio wykładów (w) i ćwiczeń (ćw.)

LABORATORIA:

 • Metody Statystyczne w Biznesie (15 godzin)
 • Symulacja biznesowa (MARKETPLACE) (30 godzin)

Cały program rocznych studiów obejmuje 255 godzin zajęć. Studia będą prowadzone w języku polskim, a wybrane zajęcia profesorów zagranicznych będą tłumaczone na język polski.

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • zdobycie kompetencji w zakresie oceny ryzyka finansowego
 • zdobycie kompetencji przygotowywania raportów finansowych
 • zdobycie kompetencji w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • zdobycie kompetencji w przygotowywaniu projektów biznesowych.

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

 • zdobycie umiejętności wykorzystywania narzędzi statystycznych w biznesie.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

 • rozwój umiejętności kreatywnego myślenia.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • zdobycie umiejętności tworzenia zespołów i komunikacji interpersonalnej.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

 • zdobycie umiejętności w zakresie prowadzenia wystąpień publicznych
 • zdobycie kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi wspierających wystąpienia publiczne.

KOMPETENCJE  W ZAKRESIE PROWADZENIA NEGOCJACJI:

 • zdobycie umiejętności prowadzenia negocjacji biznesowych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRACY I PLANOWANIA:

 • zdobycie kompetencji w budowaniu kultury organizacyjnej.

Opłata za semestr: 2000 zł + 600 $ | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach części płatnej w złotówkach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: przyjęcie na ten kierunek studiów odbywa się w oparciu o doświadczenie zawodowe oraz posiadane kompetencje Kandydata. 

ZASADY REKRUTACJI