KUL Logo

Doradca ds. ochrony powietrza i zarządzania środowiskiem (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przekazanie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza
 • zapoznanie z narzędziami z zakresu monitoringu i ochrony powietrza w tym z narzędziami informatycznymi.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowanych tematyką ochrony powietrza i środowiska
 • osoby, które prace zawodową wiążą lub będą wiązały z obszarem ochrony środowiska i nauk pokrewnych, tj. pracownicy działów inwestycyjnych i ochrony środowiska wszystkich przedsiębiorstw, pracownicy administracji terenowej, osoby przygotowujące się do objęcia stanowisk w przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za wypełnianie obowiązków środowiskowych.

WYKŁADY:

ĆWICZENIA:

Cały program jest skonstruowany tak, aby dać uprawnienia i narzędzia do świadczenia usług doradczych w zakresie ochrony powietrza i zarządzania środowiskiem, w tym usług komercyjnych

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość zagadnień zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza zanieczyszczenia powietrza
 • znajomość substancji zanieczyszczających środowisko i zanieczyszczających powietrze, wiedza na temat ich źródeł  i emisji oraz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu
 • znajomość i orientacja w zakresie gospodarki energetycznej i odnawialnych źródeł energii
 • znajomość prawa niezbędna do przeprowadzenia procedur administracyjnych i tworzenia projektów decyzji środowiskowych
 • umiejętności techniczne w zakresie pomiaru i monitoringu zanieczyszczenia powietrza
 • umiejętności prowadzenie procedur administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
 • umiejętności wykorzystania pakietu narzędzi, w tym informatycznych, służących inwentaryzacji i kalkulacji poziomów zanieczyszczeń
 • umiejętność samodzielnej wielostronnej analizy problemów wpływających jakość i stan środowiska naturalnego, w tym na jakość i stan powietrza
 • umiejętność doboru i modyfikacji standardowych działań dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
 • kompetencje techniczne w zakresie źródeł ciepła i wykorzystania energii i ciepła
 • umiejętności doboru i modyfikacji standardowych działań (w tym technik i technologii), dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
 • umiejętność wykorzystania przepisów prawa
 • pogłębione umiejętności samodzielnej wielostronnej analizy problemów wpływających na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz znajomością zastosowania specjalistycznych technik ich optymalizacji.

KOMPETENCJE DO SAMOZATRUDNIENIA:

 • umiejętność prowadzenia usług doradczych z zakresu ochrony powietrza
 • umiejętności prowadzenia działalności doradczej z zakresu oceny oddziaływania przedsięwzięć gospodarczych  na środowisko.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI, ORGANIZACJI I AUTOPREZENTACJI:

 • umiejętność wystąpień publicznych
 • umiejętność udostępniania informacji publicznej
 • umiejętność planowania pracy własnej i zespołu
 • umiejętność przedstawienia własnych poglądów, tez i ich obrony.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • MS Word, MS Excel w zakresie niezbędnym do tworzenia dokumentacji, pism urzędowych, podań, wniosków aplikacyjnych, tworzenia zestawień
 • programy do prowadzenia uproszczonych form rachunkowości, np. InsERT GT Rachmistrz.

 

Opłata za semestr: 1400 zł | Ilość semestrów: 2

ZNIŻKA 7% za każdy semestr dla Studentów V roku (studia jednolite magisterskie i II stopnia) KUL

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).
ZASADY REKRUTACJI