KUL Logo

(PL)  

(PL) Dokumenty składane na studia doktoranckie

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Kandydat na studia doktoranckie na KUL do 13 września 2018 r. zobowiązany jest we właściwym dziekanacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany ze strony http://rekrut.kul.lublin.pl wraz z okładką na dokumenty;
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. zgodę osoby prowadzącej seminarium doktoranckie na udział w seminarium;
 4. urzędowo potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego;
 5. odpis metryki Chrztu św. (dotyczy chrześcijan świeckich) albo oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uniwersytetu;
 6. skierowanie na studia od władz duchownych (w przypadku osób duchownych i zakonnych);
 7. dwie fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych) o wymiarach 35×45 mm;
 8. inne dokumenty wskazane w szczegółowych zasadach rekrutacji przez radę wydziału.

Kandydat zakwalifikowany na studia doktoranckie w KUL zobowiązany jest potwierdzić podjęcie studiów w terminie 20- 26 września 2018 r. złożyć w dziekanacie właściwego wydziału oświadczenie o podjęciu studiów doktoranckich, na formularzu wydrukowanym ze swojego konta na serwisie rekrutacyjnym, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.

Komplet dokumentów można składać na trzy sposoby:

 • osobiście: w odpowiednim dziekanacie – miejsce składania dokumentów
 • za pośrednictwem innych osób:
  • jeśli kandydat nie może złożyć i podpisać dokumentów osobiście (np. jest za granicą) może go zastąpić tylko osoba, która:
   • posiada upoważnienie notarialne do składania podpisu w imieniu kandydata na dokumentach potwierdzających podjęcie studiów lub
   • posiada upoważnienie do składania podpisu w imieniu kandydata na dokumentach potwierdzających podjęcie studiów sporządzone w obecności pracownika Działu Kształcenia – Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów. W celu przygotowania takiego upoważnienia kandydat może zgłosić się do Działu Kształcenia – Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów / Biuro Rekrutacji KUL w Collegium Norwidianum p. CN 004 (parter) z dowodem osobistym oraz kserokopią dowodu osobistego osoby, która zostanie upoważniona.
 • pocztą (lub za pośrednictwem firmy kurierskiej)

Wszystkie wydziały KUL w Lublinie

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Komplet dokumentów kandydaci składają w następujących dziekanatach:

językoznawstwo (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

literaturoznawstwo (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filozofia – studia w języku polskim i angielskim (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Filozofii: p. 251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

historia (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

historia sztuki (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

muzykologia (stacjonarne) – Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)

pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

prawo (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-740 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

prawo kanoniczne (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-740 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

psychologia (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

socjologia (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

teologiawszystkie specjalizacje (stacjonarne) – Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)