KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia klasyczna

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy tłumacza tekstów z języków starożytnych
 • podejmowania prac badawczych i analitycznych o charakterze naukowym i popularnonaukowym

Ponadto umożliwiają wykonywanie zawodów:

 • referenta, sekretarza w departamentach kultury Urzędów Wojewódzkich i Urzędów Miasta
 • bibliotekarza (zwłaszcza w dziale rękopisów i starodruków)
 • w branży turystycznej

Tytuł magistra w zakresie filologii klasycznej uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera stała współpraca Instytutu Filologii Klasycznej z Polonią grecką i możliwość odbywania przez studentów warsztatów w Atenach.

Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia w organizacji konferencji, wydarzeń kulturalnych w ramach działalności Koła Klasyków KUL i Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomość kultury i historii antycznej
 • przekładu tekstów greckich i łacińskich
 • literaturoznawstwa i językoznawstwa
 • analizy i interpretacji dzieł literackich

 • kompetencje retoryczne
 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem wiedzy z zakresu retoryki
 • umiejętność samodzielnego kreowania warsztatu pracy i wykorzystywania innowacyjnych metodologii badawczych w opracowaniu tekstów antycznych
 • umiejętność tworzenia logicznych wypowiedzi

 • znajomość języka łacińskiego i starogreckiego na poziomie zaawansowanym
 • ogólna znajomość języka angielskiego

 • obsługa specjalistycznych baz danych, słowników elektronicznych, bibliografii elektronicznych

 • kompetencje w pozyskiwaniu grantów wewnętrznych w ramach działalności Koła Klasyków KUL

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna;

b) absolwenci z dyplomem licencjata/magistra innego kierunku – pod warunkiem znajomości jednego języka klasycznego (łaciny lub greki), udokumentowanej oceną co najmniej dobrą na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub oceną co najmniej dobrą uzyskaną podczas studiów z zaliczenia lub egzaminu (liczy się ocena korzystniejsza dla studenta) w akademickim studium języków obcych.

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen z języka klasycznego na dyplomie lub świadectwie ukończenia szkoły średniej, lub wypisie z indeksu.