KUL Logo

(PL)  

(PL) Inżynieria środowiska (Stalowa Wola)

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie I stopnia – trwają 7 semestrów (3,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • zawodu: inżynier środowiska
 • zatrudnienia w firmach: projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w przemyśle, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy parków narodowych i parków krajobrazowych), w ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach (np. Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska), w szkolnictwie wyższym, a po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego, także średnim, gimnazjalnym i podstawowym; w firmach konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, instytucjach Unii Europejskiej

Tytuł zawodowy inżynier w zakresie inżynierii środowiska uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku inżynieria środowiska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (m.in. analityka laboratoryjna w ochronie środowiska)

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Możliwość uzyskania stypendium Prezydenta Miasta Stalowa Wola dla studentów tego kierunku – 300 zł miesięcznie

Praktyki:

 • obowiązkowe – praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Odbycie praktyk jest możliwe m.in. w instytucjach:

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Stowarzyszenie Zielona Stalówka w Stalowej Woli, PROGEO Sp. z o.o we Wrocławiu, Józefa Hausner, Zbiórka i transport odpadów komunalnych i pokrewnych, Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów Ratar Sp. z o.o., Urząd Miasta Stalowa Wola, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Staże:

 • możliwości odbywania płatnych staży w przedsiębiorstwach lokalnych, np. Liugong Dressta

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera studencka aktywność: działalność w ramach kół naukowych, np. Koła Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „ProVita”, działalność w ramach Samorządu Studentów „Pro Bono”, AZS Stalowa Wola, duszpasterstwa akademickiego, wolontariatu itp.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • wiedza i umiejętności uzyskane podczas realizacji specjalizacji Zasoby wodne – ich zanieczyszczenie i uzdatnianie:
  • absolwent umie obliczyć i zaprojektować proste układy instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji oraz proste układy uzdatniania wody dla celów spożywczych i przemysłowych
  • ocenić przedsięwzięcie polegające na regulacji stosunków wodnych, melioracji i dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich oraz zna ich efekty i korzyści dla środowiska biznesowego i przyrodniczego
  • potrafi obliczyć i ocenić izolacyjność podstawowych komponentów budynku, ocenić ilości wody uzdatnianej, zapotrzebowanie reagentów oraz dobrać podstawowe urządzenia do jej uzdatniania dla celów spożywczych i przemysłowych
  • potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania praktycznych zagadnień związanych z melioracją i regulacją stosunków wodnych

 • umiejętność współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy, m.in. systemowych projektów inżynierskich, negocjacji środowiskowych

 • absolwent ma umiejętności językowe w zakresie biologii, chemii, fizyki, matematyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
 • potrafi korzystać z literatury fachowej, posługiwać się poprawnym i zrozumiałym językiem
 • potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie na temat przeprowadzonych badań oraz prezentację ustną w języku obcym

Absolwent:

 • umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz sporządzić dokumentację graficzną w środowisku programów biurowych i ACD
 • potrafi zaprojektować oraz zrealizować w jednej z technik (np. ACD) rysunek maszynowy lub budowlany
 • umie obliczyć i zaprojektować proste układy instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji oraz proste układy uzdatniania wody dla celów spożywczych i przemysłowych
 • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy przenikaniu się figur przestrzennych z zastosowanie ACD w 3D przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska

 • umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy z uwęgleniem efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.