KUL Logo

(PL)  

(PL) Historia

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia umożliwiają:

 • zdobycie podstawowej wiedzy historycznej z poszczególnych epok, podstaw warsztatu badawczego oraz szereg umiejętności, potrzebnych do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i pisania prac historycznych

Studia w zakresie historii obejmują dwie specjalności zawodowe do wyboru:

nauczycielska: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela historii

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją: przygotowanie do wykonywania zawodu archiwista, archiwista dokumentów elektronicznych, archiwista zakładowy, specjalista zarządzania dokumentacją

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie historii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na historię, humanistykę cyfrową lub turystykę kulturową)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe związane z wybraną specjalizacją: pedagogiczną lub archiwalną
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Swoje pasje i zainteresowania studenci historii mogą realizować w ramach aktywnie działającego, jednego z najstarszych na KUL, Koła Naukowego Historyków Studentów. Od kilku lat działa również Koło Naukowe Studentów Historyków Wojskowości, które skupia studentów zajmujących się badaniem historii wojen i bitew, armii i uzbrojenia w różnych państwach i epokach. W ramach tego Koła działa również grupa rekonstrukcji historycznych.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomości historii Polski i historii powszechnej począwszy od starożytności aż po historię najnowszą
 • umiejętność analizy różnorodnych procesów historycznych
 • wiedza i umiejętności w zakresie dydaktyki szczegółowej historii
 • wiedza i umiejętności w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

 • umiejętność planowania i konstruowania narzędzi dydaktycznych
 • umiejętność organizacji warsztatu pracy
 • umiejętność rozstrzyganie i łagodzenie konfliktów szkolnych
 • umiejętność organizacji pracy zespołów uczniowskich

 • znajomość wybranego języka nowożytnego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • studenci wybierający specjalizację archiwalną uczestniczą w zajęciach: Informatyka archiwalna; Komputerowe bazy danych i archiwa w internecie; Digitalizacja zasobów archiwalnych

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego).

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.