KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia – sinologia

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodach:

– tłumacz (tłumaczenia ustne i pisemne)

– lektor języka chińskiego

– handlowiec

 • pracy w firmach handlowych i przedsiębiorstwach inwestycyjnych działających w obszarze relacji polsko-chińskich, w firmach tłumaczeniowych oraz w instytucjach państwowych, wydawnictwach i redakcjach

Absolwent będzie posiadał ogólne wykształcenie humanistyczne oraz praktyczną umiejętność posługiwania się rzadkim na polskim rynku językiem chińskim.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii – sinologii uprawnia do:

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: 60-godzinne praktyki na III roku
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Wejście absolwentów na rynek pracy wspierają działalności społeczne:

– kontakty ze studentami z innych ośrodków naukowych – głównie z Chin

– działalność Koła Naukowego Sinologów

– organizacja Dnia Chińskiego

– udział w Dniach Otwartych KUL

– organizacja okolicznościowych wydarzeń na kierunku.

– współpraca z firmami w zakresie organizacji targów i spotkań krajowych i międzynarodowych (m.in. Lubelski Rynek Hurtowy S. A. w Elizówce)

– występowanie w roli tłumacza przy negocjacjach biznesowychKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • biegła znajomość języka chińskiego w mowie i w piśmie, także w zakresie specjalistycznym (język biznesowy, język literacki)
 • kompetencje kulturowe

 • umiejętność prezentowania własnego stanowiska i umiejętność argumentacji
 • występowanie w roli tłumacza przy negocjacjach biznesowych

 • podstawowa znajomość klasycznego języka chińskiego, języka japońskiego
 • znajomość chińskiego w zakresie biznesu i ekonomii, a także języka literackiego
 • znajomość języka angielskim  na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język angielski – wymagany poziom rozszerzony (60% wyniku końcowego)

b) język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony (40 % wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Egzamin ustny: język angielski (czytanie tekstu, rozmowa, wypowiedź na podany temat).

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.