KUL Logo

(PL)  

(PL) Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w charakterze specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz rozwinięcie kompetencji interpersonalnych
 • zdobycie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy
 • zdobycia umiejętności sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego
 • uzyskanie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów towarzyszących zarządzaniu zasobami ludzkimi w warunkach zmian.
 • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do pracy jako doradca personalny w agencjach personalnych, w instytucjach pośrednictwa pracy, w instytucjach szkolenia i doradztwa. zawodowego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani tematyką zarządzania zasobami ludzkimi
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerowie, właścicieli firm, pracownicy działów personalnych, doradcy personalni, psychologowie pracy
 • osoby, które są zainteresowane problematyką motywowania pracowników, systemem ocen pracowniczych, rekrutacją i selekcją pracowników, tematyką szkoleń pracowniczych, itd. oraz zainteresowane relacjami między ludźmi, zdobywaniem kompetencji w dziedzinie human resources
 • osoby przygotowujące się do zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawiciele działów human resources pragnący podnieść swoje kwalifikacje
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Prawne aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Kierowanie ludźmi
 • System ocen pracowniczych
 • Controlling kadrowy
 • Zarządzanie kompetencjami
 • System wynagradzania i motywowania
 • Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi

ĆWICZENIA:

 • Kierowanie ludźmi
 • System ocen pracowniczych
 • System wynagradzania i motywowania
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Seminarium

KONWERSATORIA:

 • Zarządzanie procesem rekrutacji
 • Podstawy zarządzania firmą
 • Negocjowanie i zarządzanie konfliktami
 • Szkolenie i rozwój pracowników

 

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność praktyczna w zakresie zasad rekrutacji i selekcji pracowników
 • umiejętność budowania ścieżek kariery i rozwoju pracowników
 • umiejętność planowania i diagnozowania potrzeb szkoleniowych
 • umiejętność oceny i wynagradzania pracowników
 • praktyczna umiejętność kierowania zespołami pracowniczymi
 • umiejętność analizy zasobów ludzkich i audytu personalnego
 • umiejętność twórczego rozwiązywanie problemów zarządzania zasobami ludzkimi
 • umiejętność dążenia do samorozwoju i podnoszenia własnych kompetencji i kwalifikacji.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność organizacji pracy zespołu
 • umiejętności przywódcy w zakresie kierowania zespołami pracowniczymi

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność komunikacji interpersonalnej i budowania odpowiednich relacji z innymi ludźmi.

Opłata za semestr: 1650 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

ZASADY REKRUTACJI