KUL Logo

(PL)  

(PL) Podatki i prawo podatkowe

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • ugruntowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu materialnego, procesowego i ustrojowego prawa podatkowego oraz karnego skarbowego
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania podatkowych pism procesowych, dokonywania rozliczeń podatkowych oraz  prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • przygotowanie do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rozliczeniami podatkowymi oraz rachunkowością
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych (m.in. urzędów, sądów, szkół, uczelni wyższych, instytucji kulturalnych), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rozliczeniami podatkowymi oraz rachunkowością
 • osoby, które prowadzą lub planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Podstawy, źródła i wykładnia prawa podatkowego – dr Monika Münnich, wykładowca KUL (6 godz.)
 • Podstawy prawa cywilnego w kontekście podatkowym – dr Artur Krukowski, Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Lublinie ( 8 godz.)
 • Ordynacja podatkowa – część ogólna – dr Artur Krukowski Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Lublinie ( 10 godz.)
 • Ordynacja podatkowa – część procesowa – dr Adam Zdunek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej (20 godz.)
 • Podatek dochodowy od osób prawnych – dr Grzegorz Matysek, wykładowca UMCS, doradca prawny (8 godz.)
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych – mgr Iwona Kamińska-Pecko, pracownik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (20 godz.)
 • Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, europejskie prawo podatkowe – dr. hab. Beata Kucia-Guściora, wykładowca KUL (12 godzin)
 • Podstawy prawa gospodarczego – mgr Michał Jędrzejczyk, wykładowca KUL i radca prawny (10 godz.)
 • Akcyza i podatek od towarów i usług – mgr Bernard Zięba, pracownik Lubelskiego  Urzędu Skarbowego (18 godz.)
 • Podatek od gier – dr Michalina Duda-Hyz, wykładowca KUL (4 godz.)
 • Podatki lokalne – dr Marcin Burzec, wykładowca KUL, pozaetatowy członek SKO w Lublinie (10 godz.)
 • Podatki majątkowe – dr Artur Krukowski, Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Lublinie ( 8 godz.)
 • Polityka podatkowa – dr Piotr Pomorski, wykładowca KUL (4 godz.)
 • Opłaty publicznoprawne – dr Marcin Burzec, wykładowca KUL, pozaetatowy członek SKO w Lublinie (5 godz.)
 • Doradztwo podatkowe – mgr Maria Zybura, doradca podatkowy (6 godz.)

 

ĆWICZENIA:

 • Organy Krajowej Administracji Skarbowej – dr Adam Zdunek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej (10 godz.)
 • Wzory pism procesowych w postępowaniu podatkowym – mgr Michał Jędrzejczyk, wykładowca KUL i radca prawny (10 godz.)
 • Ewidencja podatkowa i prowadzenie ksiąg podatkowych – mgr Bernard Zięba, pracownik Lubelskiego  Urzędu Skarbowego (6 godz.)
 • Analiza podatkowa – mgr Bernard Zięba, pracownik Lubelskiego  Urzędu Skarbowego (5 godz.)
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi – dr Artur Krukowski Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Lublinie (8 godz.)
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji – dr Artur Krukowski Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Lublinie (6 godz.)
 • Prawo karne skarbowe – dr Adam Zdunek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej (6 godz.)

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość podstawowych terminów i definicji unormowanych w prawie podatkowym
 • umiejętność analizowania i interpretowania regulacji z zakresu prawa podatkowego krajowego, unijnego oraz międzynarodowego
 • umiejętność ustalania właściwości organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • umiejętność sporządzania różnego rodzaju pism procesowych m.in.: wniosków o udzielanie interpretacji podatkowych, wniosków o ulgi podatkowe, odwołań od decyzji podatkowych oraz skarg do sądów administracyjnych
 • znajomość zasad prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz zasad rachunkowości podatkowej
 • umiejętność dokonywania obliczeń wysokości zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach i opłatach
 • umiejętność dokonywania wyboru optymalnej formy opodatkowania dla danego rodzaju działalności gospodarczej.
 • znajomość praw i obowiązków podatnika jako strony postępowania podatkowego, postępowania karnego skarbowego oraz postępowania egzekucyjnego
 • znajomość praw i obowiązków podatnika jako kontrolowanego w toku kontroli.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 

 • umiejętność współpracy w zespole aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, czy instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych wyzwań.
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich,
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

Opłata za semestr: 1800 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI