KUL Logo

(PL)  

(PL) Logistyka

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

CEL STUDIÓW:

 • poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu logistyki
 • praktyczne przygotowanie kadry do pracy w dziale logistyki w przedsiębiorstwach  oraz rozwój kompetencji wśród osób czynnych zawodowo
 • zapoznanie ze współczesnymi koncepcjami planowania i zarządzania zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją  i transportem w przedsiębiorstwie oraz powiązaniami między zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem strategicznym, marketingiem i finansami
 • zdobycie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych w procesie logistycznym
 • poznanie skutecznych metod i narzędzi analizy procesów i systemów logistycznych.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką, dla których logistyka może się stać ciekawym wyzwaniem zawodowym
 • pracownicy komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą o rozwoju logistyki
 • menedżerowie wyższego i średniego szczebla, osoby opracowujące analizy i strategie logistyki i łańcuchów dostaw
 • dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. logistyki w przedsiębiorstwach
 • osoby zainteresowane samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

WYKŁADY:

 • Organizacja i zarządzanie w firmie transportowo – logistycznej
 • Logistyka
 • Kaizen w produkcji i logistyce
 • Finanse w logistyce
 • Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwach logistycznych
 • Zarządzanie ludźmi w przedsiębiorstwie logistycznym
 • Zarzadzanie relacjami z klientami
 • Transport w logistyce
 • Kontrola transportu drogowego – rola i zadania Inspekcji Transportu Drogowego
 • Prezentacje dobrych praktyk biznesowych z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
 • Negocjacje
 • Procesy prognozowania i planowania w logistyce
 • Technika transportu ładunków i przeładunek

ĆWICZENIA:

 • Rachunek kosztów w logistyce
 • Zasady transportu towarów niebezpiecznych, łatwopsujących i ponadgabarytowych
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich na bazie studiów przypadków
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa logistycznego
 • Technologie informacyjne w logistyce
 • Przygotowanie projektu dyplomowego

 

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość i rozumienie faktów, teorii i metod związanych z łańcuchem dostaw, procesami logistycznymi oraz złożonymi zależnościami między nimi
 • rozumienie złożonych uwarunkowań występujących w otoczeniu organizacji
 • znajomość programów informatycznych wspomagające działania logistyczne
 • umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących procesów logistycznych
 • wykonywanie zadań logistyka w sposób innowacyjny w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach
 • umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce procesu logistycznego
 • umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie planowania, organizowania i koordynowania procesów w łańcuchu dostaw.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność komunikowania się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami odbiorców
 • umiejętność kierowania pracą zespołu, samodzielnego planowania i realizowania własnych celów zawodowych i motywowania innych w tym zakresie: uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy niezbędną do realizacji procesów logistycznych oraz wprowadzania innowacji
 • umiejętność samodzielnej i efektywnej komunikacji z dostawcami i odbiorcami usług logistycznych
 • umiejętność podejmowania trafnych decyzji w kwestiach dotyczących procesów logistycznych.

Opłata za semestr: 1650 zł | Ilość semestrów: 2

Zniżka dla Absolwentów i Studentów KUL! -> opłata za semestr: 1500 zł. 

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).
ZASADY REKRUTACJI