KUL Logo

(PL)  

(PL) Standardy i dobre praktyki w polskim systemie ubezpieczeń społecznych | Kompetencje urzędnika

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy na temat prawnych i ekonomicznych zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem standardów i dobrych praktyk
 • udoskonalenie kompetencji miękkich w zakresie komunikacji, obsługi klienta i budowania dobrego wizerunku pracownika ZUS.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zatrudnieni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

WYKŁADY:

 • Podstawy prawne ubezpieczeń społecznych i zdrowotny
 • Kodeks postępowania administracyjnego w ustalaniu obowiązku ubezpieczeń
 • Egzekucja administracyjna w ubezpieczeniach społecznych
 • Przepisy karne w ubezpieczeniach
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie finansowym państwa
 • System emerytalny w Polsce na tle systemów zagranicznych
 • Ekonomia ryzyka ubezpieczeniowego

ĆWICZENIA:

 • Zasady ustalania prawa do emerytury
 • Zasady ubezpieczeń i finansowania świadczeń społecznych i zdrowotnych
 • Skuteczna obsługa klientów w urzędach
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Seminarium

KONWERSATORIA:

 • Postępowanie sądowe z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Instytucje ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce
 • Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i fundusze pozaubezpieczeniowe
 • Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach społecznych
 • Obowiązki płatnika składek względem ZUS i ubezpieczonych
 • Public relations w ubezpieczeniach społecznych
 • Strategie komunikacji urzędnika ubezpieczeń społecznych z klientami
 • Wizerunek urzędnika ubezpieczeń społecznych
 • Etyka w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość prawnych zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucji administracyjnej, przepisów karnych i postępowania sądowego)
 • umiejętność samodzielnego wykorzystywania specjalistycznej wiedzy w podejmowanych działaniach urzędniczych
 • znajomość zagadnień ekonomii sektora publicznego (instytucji i funduszy ubezpieczeniowych, zasad i finansowania ubezpieczeń, systemu emerytalnego) oraz umiejętność praktycznego zastosowania odpowiednich przepisów prawnych
 • znajomość praktycznych aspektów funkcjonowania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (obowiązków płatnika składek, rozliczeń z ZUS, zasad ustalania prawa do emerytury, orzecznictwa lekarskiego w ubezpieczeniach).

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność budowania odpowiednich relacji z klientami ZUS
 • umiejętność skutecznej i przyjaznej obsługi klienta ubezpieczeń społecznych
 • budowania pozytywnego wizerunku pracownika zakładu ubezpieczeń społecznych
 • przygotowania prezentacji i sztuki wystąpień publicznych oraz kreowania pozytywnego wizerunku ubezpieczeń społecznych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

 • umiejętność dążenia do samorozwoju i podnoszenia własnych umiejętności w pracy zawodowej
 • umiejętność trafnego określenia motywów swojego działania, wynikających z etyki zawodowej urzędnika ubezpieczeń społecznych.

Opłata za semestr: 1800 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: studia przeznaczone dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZASADY REKRUTACJI