KUL Logo

(PL)  

(PL) Grafika CAD w designie i druku 3D

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przygotowanie studenta do zastosowania nowoczesnych metod projektowania 2D, 3D oraz wizualizacji
 • poznanie podstaw kompozycji, fotografii przez projektowanie koncepcyjne i wykonawcze oraz przez prezentację prac w formie wizualizacji, animacji oraz prototypów i makiet wykonanych w technologii druku 3D
 • zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania CAD, wizualizacji i druku 3D.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych wszystkich kierunków (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani poszerzeniem wiedzy i zdobyciem kompetencji w zakresie projektowania 3D oraz wizualizacji.
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY

 • Podstawy grafiki i kompozycji – 10 godzin

ĆWICZENIA I INNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (250 godzin):

 • Fotografia
 • Grafika rastrowa
 • Przetwarzanie obrazów cyfrowych
 • Grafika CAD 2D
 • Grafika CAD 3D
 • Modelowanie 3D
 • Wirtualne rzeźbiarstwo
 • Tworzenie grafiki VR
 • Druk 3D / Prototypowanie
 • Post produkcja
 • Projekt końcowy

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • zdobycie wiedzy z zakresu cyfrowej reprezentacji obrazu i możliwości jego przetwarzania, teorii kompozycji, zasad tworzenia projektu graficznego oraz wybranych technologii wykorzystywanych przy druku 3D
 • umiejętność modelowania obiektów 3D na wymaganym poziomie szczegółowości zależnego od projektu
 • umiejętność ustawiania niezbędnych parametrów, dobierania materiałów i technologii do druku 3D.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • poznanie i zrozumienie społecznych aspektów tworzenia i przetwarzania grafiki cyfrowej oraz modelowania 3D
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w trakcie realizacji projektu
 • posiadanie świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI:

 • umiejętność formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień modelowania i druku 3D.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRACY, PLANOWANIA ORAZ PRACY W ZESPOLE:

 • umiejętność samodzielnego pozyskiwania i wykorzystywania informacji pomocnych w rozwiązywaniu określonych problemów informatycznych z dokumentacji technicznej, plików pomocy oraz zasobów Internetu i dostępnej literatury
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz wykazywania się inicjatywą i efektywnością w trakcie realizowanego projektu
 • rozumienie konieczności systematycznej pracy nad projektami i długofalowym charakterze.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • zdobycie ogólnej wiedzy o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych osiągnięciach w zakresie grafiki komputerowej, modelowania i druku 3D.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI:

 • umiejętność tworzenia i edytowania projektów w grafice rastrowej i wektorowej, w szczególności przekształcania plików graficznych uwzględniając ich wielkość, rozdzielczość i ewentualną utratę ich jakości oraz przygotować je do druku
 • znajomość wybranych pakietów oprogramowania graficznego
 • umiejętność doboru narzędzi i ich parametrów do opracowania poszczególnych elementów projektu graficznego
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w trakcie realizacji projektu graficznego.

KOMPETENCJE JĘZYKOWE:

 • umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym z zakresu grafiki komputerowej 2D/3D.

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI