KUL Logo

(PL)  

(PL) Etyka dla nauczycieli

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest umożliwienie osobom z uprawnieniami pedagogicznymi zdobycie lub podniesienie kwalifikacji uprawniających do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

ADRESACI:

Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy z przygotowaniem pedagogicznym


Moduł 1: Propedeutyka etyki
Wprowadzenie do filozofii moralnej (wykład online)
Historia doktryn etycznych (wykład online)
Klasyczne teksty etyczne (konwersatorium)

Moduł 2: Kultura logiczna
Analiza logiczna argumentacji etycznych (ćwiczenia)
Retoryka stosowana (ćwiczenia)

Moduł 3: Zagadnienia etyki ogólnej
Podstawowe pojęcia etyczne (wykład online)
Metody współczesnej etyki (wykład online)
Dylematy moralne (konwersatorium)

Moduł 4: Etyki stosowane
Bioetyka (konwersatorium)
Etyka środowiskowa (konwersatorium)
Etyka społeczna i polityczna (konwersatorium)
Etyka nowych technologii (konwersatorium)
Etyka biznesu (konwersatorium)
Etyka mediów (konwersatorium)
Etyka nauki (konwersatorium)

Moduł 5: Zagadnienia metodyki etyki
Dydaktyka etyki (wykład online)
Metodyka filozofii i etyki (ćwiczenia)
Etyka w literaturze i filmie (konwersatorium)
Esej filozoficzny (ćwiczenia)dr Wojciech Lewandowski
Specjalizuje się w etyce i etyce stosowanej. Jest autorem książek: Przyszłość i odpowiedzialność. Problem uzasadnienia obowiązków moralnych wobec przyszłych pokoleń (2015), Racje i relacje. Problem uzasadnienia obowiązków moralnych w bliskich relacjach (2020) oraz współautorem (wraz z M. Soniewicką) książki Human Genetic Selection and Enhancement. Parental Perspectives and Law (2019) oraz kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych wydanych w Polsce i za granicą.


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• Znajomość specyfiki przedmiotu etyka jako przedmiotu nauczania
• Wiedza z zakresu historii etyki i współczesnych teorii etycznych
• Wiedza dotycząca współcześnie dyskutowanych problemów moralnych w zakresie etyk stosowanych
• Umiejętność tworzenia scenariuszy lekcji etyki zgodnie z podstawą programową
• Wiedza i umiejętności z zakresu metodyki nauczania etyki

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

• Umiejętność analizowania wypowiedzi etycznych
• Umiejętność tworzenia i oceny argumentacji etycznej
• Kompetencje pozwalające na pomoc uczniom w rozumieniu i rozwiązywaniu złożonych problemów moralnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• Umiejętność organizowania i prowadzenia dyskusji z zakresu etyki
• Kompetencje pozwalające na dyskutowanie wraz z uczniami problemów etycznych w kontekście innych dziedzin kultury (nauki szczegółowe, literatura, film).


KOMPETENCJE JĘZYKOWE:

• Umiejętności pozwalające na przybliżanie uczniom podstawowych pojęć etycznych oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych z ich definiowaniem
• Znajomość terminologii obecnej we współczesnej literaturze etycznej

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

• Umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych w celu wyszukiwania, analizowania i prezentowania danych z dziedziny etyki

Absolwent zyskuje uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Opłata za semestr: 3000 zł | Ilość semestrów: 3

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych prawniczych, w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów). Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

ZASADY REKRUTACJI