KUL Logo

(PL)  

(PL) Duchowość katolicka

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu duchowości katolickiej, głównych nurtów nauczania Kościoła w tej dziedzinie
 • poznanie dynamiki rozwoju duchowego
 • zdobycie wiedzy potrzebnej np. do teologicznej interpretacji charyzmatów
 • poznanie problematyki modlitwy, medytacji, kontemplacji, życia mistycznego, zjawisk paramistycznych
 • zdobycie umiejętności interpretacji tekstów duchowych, zwłaszcza mistycznych, rozpoznawania oraz identyfikowania stanów duchowych i zjawisk paramistycznych oraz nabycie umiejętności właściwego osądu zagrożeń duchowych
 • poznanie dynamiki życia we wspólnotach, grupach, zrzeszeniach.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy są zainteresowani duchowością katolicką
 • osoby świeckie, kapłani, osoby konsekrowane, formatorzy, ojcowie duchowni, kierownicy duchowi, mistrzowie (mistrzynie) nowicjatów, spowiednicy, katecheci, członkowie grup i wspólnot rodzących się w Kościele
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Formy pobożności katolickiej
 • Teologia charyzmatów
 • Kontemplacja
 • Duchowość cierpienia
 • Liturgia źródłem duchowości
 • Naśladowanie świętych
 • Natura i łaska w chrześcijańskim życiu  duchowym
 • Ojcowie kościoła źródłem duchowości
 • Wprowadzenie metodologiczne do teologii duchowości
 • Dojrzewanie duchowe
 • Wybrane szkoły duchowości
 • Duchowość serca
 • Zniewolenia i egzorcyzmy
 • Elementy kierownictwa duchowego
 • Mądrość Psalmów
 • Wybrane zagadnienia zdrowia psychicznego
 • Maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej
 • Świeccy w duszpasterstwie
 • Teologia ciała
 • Rozeznawanie duchów
 • Alternatywne formy duchowości
 • Duchowość pustyni wewnętrznej

ĆWICZENIA i inne zajęcia praktyczne:

 • Kryzys psychiczny i duchowy
 • Media w służbie duchowości
 • Czytanie ikony
 • Lectio divina
 • Życie duchowe we współczesnej literaturze duchowej
 • Komunikacja ewangelizacyjna
 • Duchowość i zarządzanie
 • Teologia i praktyka medytacji
 • Współczesne zabobony
 • Duchowa lektura mediów
 • Duchowość codziennej aktywności
 • Seminarium

 

KOMPETENCJE DO ZAWODU:

 • redaktor programów katolickich
 • autor tekstów w prasie katolickiej o tematyce teologiczno-duchowej
 • współpracownik w organizowaniu kursów i szkoleń z zakresu teologii duchowości
 • chrześcijański coach i doradca odpowiednich instytucji Kościoła katolickiego w sprawach odnoszących się do chrześcijańskiego życia duchowego

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność praktyczna rozpoznawania specyfiki teologii duchowości w zakresie jej metodologii
 • umiejętność rozpoznawania duchowych stanów człowieka i odróżniania zaburzeń od stanów natury duchowej i mistycznej
 • umiejętności dydaktyczne do prowadzenia kursów, szkoleń i konferencji z zakresu duchowości chrześcijańskiej
 • umiejętność rozeznawania duchowego
 • umiejętność pełniejszego, bardziej świadomego udziału w liturgii
 • umiejętność rozumienia Biblijnych tekstów odnoszących się do życia duchowego, pism mistycznych i symboliki ikony.

[bs_col class=”col-md-6″

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I NEGOCJACYJNE:

 • umiejętność prowadzenia kompetentnego dialogu z osobami o odmiennych światopoglądach a także dialogu ekumenicznego
 • umiejętność wyjaśniania trudnych i wielowątkowych zagadnień chrześcijańskiego życia duchowego
 • umiejętność towarzyszenia duchowego indywidualnego i w odniesieniu do grup i wspólnot
 • umiejętność negocjacji w dialogu międzyreligijnym lub między grupami religijnymi i wspólnotami wewnątrz Kościoła katolickiego
 • umiejętność negocjowania stanowisk w sprawach konfliktowych odnoszących się do problemów natury psychologiczno-duchowej.

KOMPETENCJE ORGANIZACYJNE:

 • umiejętność organizowania sympozjów, szkoleń, konferencji i kursów pogłębiających znajomość zagadnień z dziedziny teologii duchowości
 • umiejętność moderowania grup i wspólnot w duchu eklezjalnym
 • umiejętność planowania pracy osób odpowiedzialnych za formację na bazie duchowości katolickiej
 • umiejętność zarządzania czasem i dobrami materialnymi w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności
 • umiejętność stosowania wartości chrześcijańskich i chrześcijańskiego życia duchowego w zarządzaniu.

 

Opłata za semestr: 1200 zł | Ilość semestrów: 4

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów raz w miesiącu:

w piątek w godzinach 15.00-20.00 i w sobotę w godzinach 8:30-18:15

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI