KUL Logo

(PL)  

(PL) Design miejski

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • wykształcenie umiejętności analizowania, projektowania, aranżowania i animowania przestrzeni miejskich
 • dostarczenie kompetencji w zakresie prowadzenia partycypacji społecznej, pracy w wielobranżowych zespołach oraz prezentacji dorobku zawodowego z zakresu projektowania i gospodarowania miejskich przestrzeni publicznych
 • rozbudowanie zdolności kreatywnego myślenia i rozumienia różnych form sztuki miejskiej oraz praktycznego zastosowania zdolności wytwórczych z uwzględnieniem specyfiki miasta i jego uwarunkowań.

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzaniem wiedzy i zdobyciem kompetencji  zakresie kształtowania publicznych przestrzeni miejskich
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS. W tym szczególnie: studenci i absolwenci kierunków artystycznych, kierunków projektowych i przyrodniczych: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, architektura, ogrodnictwo, urbanistyka, architektura wnętrz, wzornictwo, grafika; studenci i absolwenci kierunków takich jak: animacja kultury, socjologia, ochrona środowiska, sztuka mediów, historia sztuki.

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE TYLKO ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W NASTĘPUJĄCYM WYMIARZE:

SEMESTR I:

 • Historia i teoria designu (konwersatorium) – mgr Anna Bakiera – 16 godzin
 • Podstawy designu (konwersatorium) – mgr inż. Katarzyna Szczypior – 16 godzin
 • Materiałoznawstwo (konwersatorium) – mgr Sławek Matyjaszewski – 12 godzin
 • Kreacja w przestrzeni publicznej (konwersatorium) – mgr inż. Paweł Adamiec – 12 godzin
 • Forma w przestrzeni, cz. 1 (konwersatorium) – prof. dr Leszek Mądzik – 16 godzin
 • Ekonomia i przedsiębiorczość w designie (konwersatorium) – dr Joanna Hołda – 8 godzin
 • Animacja przestrzeni publicznej (konwersatorium) – mgr Szymon Pietrasiewicz – 12 godzin
 • Wydarzenia w przestrzeni publicznej miast (konwersatorium) – mgr Joanna Wawiórka-Kamienicka – 14 godzin
 • Logistyka i bezpieczeństwo w designie (konwersatorium) – mgr Tomasz Kulczyński – 4 godzin
 • Design jako element budowania marki miejsca (konwersatorium) – mgr Karolina Zuzaniuk – 8 godzin
 • Zabawa w przestrzeni publicznej (konwersatorium) – mgr Rafał Sadownik – 8 godzin
 • Sztuka w mieście (konwersatorium) – prof. Sławomir Marzec – 14 godzin

SEMESTR 2:

 • Przyrodnicze uwarunkowania designu miejskiego (konwersatorium) – dr hab. Ewa Trzaskowska – 8 godzin
 • Placemaking (konwersatorium) – mgr Szymon Pietrasiewicz – 16 godzin
 • Forma w przestrzeni, cz. 2 (konwersatorium) – dr Jarek Koziara – 16 godzin
 • Techniki prezentacji i kontakt z klientem (konwersatorium) – mgr Mariusz Szmit – 8 godzin
 • Własność intelektualna (konwersatorium) – dr Joanna Hołda – 8 godzin
 • Pozyskiwanie funduszy (konwersatorium) – mgr Anna Nakonieczna – 12 godzin
 • Partycypacja i mediacja (konwersatorium) – mgr Piotr Skrzypczak – 12 godzin
 • Promocja i marketing w designie (konwersatorium) – dr Joanna Hołda – 8 godzin
 • Fotografia (konwersatorium) – mgr inż. Paweł Adamiec – 16 godzin
 • Design użytkowy w przestrzeni publicznej (konwersatorium) – mgr Dorota Koziara – 16 godzin

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • poznanie znaczenia designu miejskiego i jego zastosowania
 • poznanie zakresu zagadnień dotyczących designu miejskiego oraz jego aspektów historycznych, społecznych, ekonomiczno-prawnych, technicznych, estetycznych i przyrodniczych
 • poznanie narzędzi i technik pracy związanych z designem miejskim oraz ich zastosowania praktycznego
 • znajomość zagadnień z zakresu: kierunków rozwoju, trendów, najnowszych technik stosowanych w designie miejskim oraz technik realizacyjnych do kreacji artystycznej i zadań projektowych
 • znajomość zagadnień z branż pokrewnych designowi miejskiemu takich jak kształtowanie przestrzeni, sztuki wizualne czy nauki społeczne
 • umiejętność formułowania rozwiązania problemu projektowego względem potrzeb użytkowania i kontekstu przestrzennego
 • umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w działaniach zawodowych
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej  do tworzenia własnych koncepcji projektowych i prac artystycznych z wykorzystaniem różnych metod pracy kreatywnej
 • umiejętność prowadzenia różnorodnych procedur wdrażania i realizacji projektów takich jak: proces inwestycyjny, zamówienia publiczne, komercyjne i prywatne, partycypacja społeczna
 • znajomość różnic światopoglądowych oraz różnych form wyrazu w zakresie design miejskiego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność oceny własnych działań twórczych oraz innych osób
  umiejętność przeprowadzania procesu partycypacyjnego i działań mediacyjnych, wdrażania programu użytkowego przestrzeni oraz animacji i aktywizacji lokalnych społeczności.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność dzielenia się informacjami i komunikowania się za pomocą środków masowego przekazu w zakresie kształtowania opinii o osiągnięciach techniki i designu miejskiego.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

 • umiejętność komunikowania się z odbiorcą/klientem z wykorzystaniem różnorodnych środków i technik prezentacji
 • umiejętność organizacji publicznych debat, wystąpień, prezentacji i wydarzeń dotyczących designu i życia kulturalnego miasta.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE NEGOCJACJI:

 • umiejętność prowadzenia negocjacji w rozmowach z klientem oraz w procesie partycypacyjnym i w działaniach mediacyjnych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PLANOWANIA:

 • umiejętność samodzielnej organizacji własnej pracy i pracy zespołu, oraz planowania złożonych działań projektowych  i wykonawczych w przestrzeniach publicznych miasta.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • poznanie zagadnień  związanych z przedsiębiorczością w designie
 • umiejętność zastosowania zasad etyki zawodowej
 • umiejętność wykorzystania technik marketingowych, pozyskiwania funduszy i przeprowadzania procesu inwestycyjnego.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

 • umiejętność kreatywnego myślenie oraz twórczej pracy praktycznej  w przestrzeniach publicznych miasta.

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

 • umiejętność rozpoznawania i analizy problemów przestrzeni publicznych miasta z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i kontekstu miejsca
 • umiejętność rozpoznawania i definiowania problemów projektowych w zakresie designu, wynikających z obserwacji potrzeb jednostki jak i społeczeństwa.

Opłata za semestr: 1900 zł | Ilość semestrów: 2

Zniżka dla Absolwentów i Studentów KUL! -> opłata za semestr: 1800 zł. 

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI