KUL Logo

(PL)  

(PL) Coaching Menedżerski

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • Podyplomowe Studia „Coaching Menedżerski” mają na celu dostarczyć praktyczne narzędzia i metody pozwalające liderom stosować coachingowy styl zarządzania w ich codziennej pracy. Uczestnicy nauczą się prowadzić sesje coachingu zgodne ze standardami kluczowych organizacji branżowych – International Coach Federation, Izby Coachingu. Co ważne, podczas poznawania coachingu jako m.in. metody rozwijania pracowników, ustalania zespołowych celów, uczestnicy zajęć będą mieli także przestrzeń na identyfikację swojego potencjału, wyznaczenie obszarów do zmiany, czyli na wzrost jako skuteczny, odważny przywódca i wzrost jako autentyczny, samoświadomy człowiek.
 • Ważnym i wyróżniającym elementem jest warsztatowy charakter zajęć. Prowadzący to doświadczeni coachowie, trenerzy, mający bogate doświadczenie we wspieraniu menadżerów w rozwoju. Omawiane treści oparte będą na dowodach, a ich fundamentem będzie psychologia i neurobiologia.

ADRESACI:

 • osoby pełniące kierownicze stanowiska, chcące wdrażać coachingowy styl zarządzania: menedżerowie, dyrektorzy, właściciele firm, liderzy projektów, koordynatorzy działów.
 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY i ĆWICZENIA:

 • Istota coachingu i jego zastosowanie w zarządzaniu
 • Psychologiczne podstawy w coachingu
 • Neurobiologiczne aspekty procesu coachingowego
 • Coachingowy styl zarządzania – wprowadzenie
 • Coaching zespołowy
 • Coaching kariery
 • Menedżer-coach – relacja i komunikacja z zespołem
 • Specyficzne kompetencje menedżera-coacha
 • Psychologiczne mechanizmy wstydu i odwagi w coachingu
 • Coaching przedsiębiorczości i superwizjaKOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

Wiedza:

– na czym polega coachingowy styl zarządzania

– jakie są i co jest ważne na danym etapie procesu coachingowego

– mechanizmy psychologiczne i neurobiologiczne obecne w relacji coachingowej

– metody i narzędzia menedżera-coacha

Umiejętności:

– wdrażanie coachingowego stylu zarządzania do swojej pracy

– prowadzenie rozmowy coachingowej (informacja zwrotna, delegowanie, monitorowanie)

– prowadzenie sesji coachingu zespołowego

– zastosowanie charakterystycznych dla coachingu metod i narzędzi

– diagnoza stylu komunikacji, potencjału i potrzeb rozwojowych pracowników

Kompetencje społeczne:

– samoświadomość – znajomość swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz korzyści płynących z coachingowego stylu zarządzania

– budowanie zaufania – w relacji z pojedynczym pracownikiem i z całym zespołem

– współpraca – dostrzeganie różnic indywidulanych i umiejętne z nich korzystanie

– komunikacja – rozumienie stylów działania i potrzeb pracowników oraz dopasowanie do nich odpowiedniego sposobu komunikacji

– zarządzanie emocjami – swoimi i pojawiającymi się w zespole

– odważne przywództwo osadzone w autentycznej akceptacji siebie


 

Opłata za semestr: 3300 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI