KUL Logo

(PL)  

(PL) Bezpieczeństwo obrotu dokumentami

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • rozwój kompetencji zawodowych osób zajmujących się bezpieczeństwem obrotu dokumentami, przede wszystkim pracowników urzędów, instytucji i funkcjonariuszy poszczególnych służb takich jak: Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, itp.
 • poszczerzenie wiedzy w zakresie prawa materialnego, karnego i administracyjnego
 • zdobycie umiejetności praktycznych w zakresie stosowania procedur obrotu dokumentami, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania, przechowywania, weryfikacji autentycznosci dokumentów.

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzaniem wiedzy i zdobyciem kompetencji  zakresie bezpieczeństwa obrotu dokumentami
 • osoby, które w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z dokumentami publicznymi i są odpowiedzialne za zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa oraz weryfikacji autentycznosci dokumentów
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program Edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Program studiów obok zajęć teoretycznych obejmuje także warsztaty praktyczne, obdywające się m. in. w wyspecjalizowanych jednostkach zajmujacych się badaniem autentyczności dokumentów (np. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne, Centrum Personalzacji Dokumentów MSWiA, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.)

WYKŁADY:

 • Bezpieczeństwo i klasyfikacja dokumentów w świetle przepisów prawa
 • Ustawa o dokumentach publicznych
 • Podpis elektroniczny i inne metody uwierzytelniania dokumentów
 • Zasady archiwizacji dokumentów
 • Systemy elektronicznego zarządzania dokumentami
 • Prawa i obowiązki związane z dostępem do informacji publicznej
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Ochrona danych osobowych
 • Wybrane aspekty funkcjonowania dokumentów w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym
 • Wykonanie i zabezpieczanie dokumentów
 • Dokumenty  cyfrowe
 • Dokumenty z warstwą elektroniczną
 • Podstawy odpowiedzialności karnej
 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
 • Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • Wybrane zagadnienia kryminalistyki
 • Problematyka weryfikacji autentyczności dokumentów
 • Badania pismoznawcze

ĆWICZENIA:

 • Bezpieczeństwo i klasyfikacja dokumentów w świetle przepisów prawa
 • Ustawa o dokumentach publicznych
 • Podpis elektroniczny i inne metody uwierzytelniania dokumentów
 • Zasady archiwizacji dokumentów
 • Systemy elektronicznego zarządzania dokumentami
 • Prawa i obowiązki związane z dostępem do informacji publicznej
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Ochrona danych osobowych
 • Wybrane aspekty funkcjonowania dokumentów w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym
 • Wykonanie i zabezpieczanie dokumentów
 • Dokumenty  cyfrowe
 • Dokumenty z warstwą elektroniczną
 • Podstawy odpowiedzialności karnej
 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
 • Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • Wybrane zagadnienia kryminalistyki
 • Problematyka weryfikacji autentyczności dokumentów
 • Badania pismoznawcze
 • Warsztaty realizowane w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
 • Warsztaty realizowane w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji
 • Warsztaty realizowane w Centrum Personalizacji Dokumentów MS

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

KOMPETENCJE W ZAKRESIE NEGOCJACJI:

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

Opłata za semestr: 1800 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI