KUL Logo

(PL)  

(PL) Bankowość i pośrednictwo finansowe

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • dostarczenie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu bankowości i pośrednictwa finansowego

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), w szczególności osoby zainteresowanych problematyką doradztwa bankowego i pośrednictwa finansowego
 • pracownicy instytucji finansowych i przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność na zasadzie outsourcingu
 • pracownicy pionów sprzedaży w bankach komercyjnych, spółdzielczych oraz SKOK-ach, głównie osoby bezpośrednio zajmujące się obsługą klientów lub kierujące zespołami sprzedażowymi, a także kandydaci do pracy na tych stanowiskach
 • pracownicy przedsiębiorstw zajmujący się na swoich stanowiskach pracy współpracą z bankami i instytucjami pośrednictwa finansowego.

WYKŁADY:

 • Usługi finansowe, procedury bankowe, segmentacja klientów banków – 12 godzin
 • Prawne aspekty w sprzedaży usług finansowych – 8 godzin
 • Doradca jako zawód i miejsce pracy (odpowiedzialność zawodowa, karna i cywilna doradcy) – 8 godzin
 • Produkty bankowe dla klientów indywidualnych i korporacyjnych – 12 godzin
 • Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych i MŚP – 12 godzin
 • Produkty inwestycyjne i plany emerytalne – 12 godzin
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym – 8 godzin
 • Marketing jako narzędzie wspierające doradcę – 8 godzin
 • Etyka w pracy doradcy – 8 godzin
 • Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej i mobilnej – 8 godzin
 • Ocena ryzyka w sprzedaży produktów finansowych (w tym w obszarze doradcy bankowego) – 8 godzin
 • Prawne zabezpieczenia spłaty w transakcjach kredytowych – 8 godzin

ĆWICZENIA:

 • Techniki negocjacji z klientem – 8 godzin
 • Ocena zdolności kredytowej klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i JST – 12 godzin
 • Konstrukcja biznesplanu i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych – 12 godzin
 • Budowa portfela inwestycyjnego – 8 godzin
 • Przeciwdziałanie konfliktom w relacjach klientem (warsztat) – 8 godzin
 • Trening interpersonalny w biznesie (warsztat) – 8 godzin
 • Seminarium  (przygotowywanie projektu) – 20 godzin

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość konstrukcji i procesu sprzedaży tradycyjnych oraz innowacyjnych produktów finansowych i ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych i korporacyjnych
 • znajomość metod strukturyzacji transakcji zawieranych z klientami
 • umiejętność identyfikacji i oceny ryzyka transakcji zawieranych z klientami
 • umiejętność oceny kompletności i jakości dokumentacji formalno-prawnej i finansowej przygotowywanej przez klienta na potrzeby transakcji z bankiem
 • umiejętność przeprowadzenia wstępnej oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych i korporacyjnych
 • umiejętność analizy potrzeb klienta i dopasowania oferty w zakresie produktów bankowych
 • umiejętność przygotowywania biznesplanu i analizy opłacalności projektów inwestycyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • umiejętność zarządzania zespołem sprzedażowym
 • umiejętność respektowania w aktywności zawodowej przepisów prawnych i zasad etycznych
 • gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie pozyskiwania  klientów i oferowania im produktów bankowych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność diagnozowania potrzeb klientów i konstruowania atrakcyjnych ofert w zakresie produktów finansowych i ubezpieczeniowych
 • umiejętność zastosowania w praktyce technik sprzedaży produktów i negocjacji z klientami
 • umiejętność stosowania technik negocjacyjnych w kontakcie z klientem
 • umiejętność komunikowania się z klientem i w zespole sprzedażowym z zastosowaniem słownictwa ekonomicznego.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PLANOWANIA:

 • gotowość do przyjęcia roli w zespole sprzedażowym
 • umiejętność dokonania samooceny własnych kompetencji i podjęcia kroków w zakresie podnoszenia kwalifikacji.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • umiejętność rozstrzygania dylematów związane z zawodem pośrednika finansowego z zastosowaniem przepisów prawnych i norm etycznych
 • gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań, zgodnie z hierarchizacją opartą o przyjęty system wartości.

Opłata za semestr: 1650 zł | Ilość semestrów: 2

Zniżka dla Absolwentów i Studentów KUL! -> opłata za semestr: 1500 zł. 

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1.ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).
ZASADY REKRUTACJI