KUL Logo

(PL)  

(PL) Teologia moralna

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów teologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali C-852.


Organizacja studiów

Nauka na studiach doktoranckich trwa cztery lata (osiem semestrów).  Większość zajęć to wykłady monograficzne. Nie brakuje jednak kursorycznych, przeważnie dotyczących historii i metodologii.

Po czterech semestrach nauki studenci – na podstawie złożonej pracy i egzaminu – uzyskują kościelny stopień licencjata teologii w zakresie teologii moralnej.

Stopień licencjata uprawnia do nauczania teologii w kościelnych wydziałach teologicznych. Jest także konieczny do kontynuacji studiów doktoranckich.

PLAN STUDIÓW


Potencjał kompetencyjny

Absolwent studiów doktoranckich w zakresie teologii moralnej

  • zna na poziomie specjalistycznym współczesną terminologię teologicznomoralną i aktualne nurty teologicznomoralne;
  • ma specjalistyczną i zintegrowaną wiedzę na temat antropologicznych i dogmatycznych podstaw życia moralnego;
  • ma specjalistyczną wiedzę w zakresie antropologii moralnej, czynu ludzkiego, prawa moralnego, cnoty, sumienia, grzechu i nawrócenia;
  • zna na poziomie specjalistycznym i interdyscyplinarnym problematykę wartości i ochrony życia ludzkiego, zasad ingerencji medycznych i ocenę podstawowych zagadnień bioetycznych (manipulacje genetyczne, sterylizacja, sztuczne zapłodnienie, przerywanie ciąży, transplantacje, eutanazja, podtrzymywanie życia, manipulacje psychiczne);
  • umie wykorzystać wiedzę teologicznomoralną w debacie na tematy moralne;
  • umie wykorzystywać osiągnięcia innych nauk humanistycznych, a zwłaszcza dyscyplin teologicznych, antropologii i psychologii, do badań naukowych i posługi eklezjalnej;
  • posiada umiejętność rozpoznawania zagrożeń dla życia moralnego oraz ich właściwej oceny.