KUL Logo

(PL)  

(PL) Teologia – historia Kościoła

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów teologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali C-829.


Organizacja studiów

Studia w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii trwają cztery lata. Po dwóch pierwszych latach, o zintegrowanym i intensywnym procesie nauki, studenci przystępują do egzaminu licencjackiego (w systemie prawa kościelnego, które uprawnia do wykładania w wyższych szkołach i kolegiach teologicznych), a następnie kontynuują kurs doktorancki.

Podstawowym kierunkiem studiów prowadzonych w Instytucie jest Historia Kościoła. W ramach tego kierunki istnieją też dwie specjalizacje: patrologia i archiwistyka kościelna.

PLAN STUDIÓW


Potencjał kompetencyjny

Specjalizacja: PATROLOGIA

Uprawnia Absolwenta studiów doktoranckich do podjęcia pracy jako nauczyciel akademicki w zakresie literatury i teologii patrystycznej i tłumacz greckich i łacińskich tekstów patrystycznych.

Absolwent wykorzystuje wiedzę z zakresu teologii patrystycznej do prowadzenia działalności katechetycznej i homiletycznej we współczesnym duszpasterstwie oraz redagowanie i wydawanie źródłowych tekstów patrystycznych z komentarzem.

Specjalizacja: ARCHIWISTYKA KOŚCIELNA

Absolwenci specjalizujący się w archiwistyce kościelnej podejmują dodatkowe studia (poza historią Kościoła bądź patrologią) w wymiarze 5 semestrów (oprócz tego 160 godzin praktyki I i II stopnia). Program zajęć (m. in. ustrój i organizacja Kościoła, historia administracji państwowej i kościelnej, dzieje archiwów diecezjalnych i zakonnych ) daje uczestnikom wszechstronne (poświadczone certyfikatem) przygotowanie do prowadzenia archiwum kościelnego oraz umiejętność pracy z archiwalnymi bazami danych i analizy źródeł historycznych.