KUL Logo

(PL)  

(PL) Teologia fundamentalna

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów teologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali C-853.


Organizacja studiów

Teologia fundamentalna jest specjalizacją w ramach dziedziny teologia. Teologia fundamentalna była wykładana w KUL od początku jego istnienia.
Studia obejmują 4 lata (8 semestrów). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i seminarium naukowego (doktoranckiego).

 • Od początku studiów studenci wybierają seminarium doktoranckie z jednej z dyscyplin naukowych
  • chrystologia fundamentalna,
  • eklezjologia fundamentalna,
  • religioznawstwo,
  • teologia religii,
  • misjologia.

Dzięki skoncentrowaniu się na jednej z nich uzyskują dodatkową specjalizację. Na każdym roku studiów studenci odbywają 10 godzin praktyk.

 • Po zakończeniu II roku studenci przystępują do egzaminu zawodowego, tzw. licencjatu kościelnego z teologii fundamentalnej, składającego się z obrony pracy pisemnej (licencjackiej, przy czym jest możliwość ubiegania się o uznanie pracy magisterskiej jako licencjackiej) i egzaminu ustnego. Po jego zdaniu uzyskuje się uprawnienia do prowadzenia zajęć z teologii fundamentalnej, religiologii i misjologii na wszystkich szczeblach edukacji na wszystkich wydziałach teologii oraz w seminariach duchownych (podstawa: Konstytucja Apostolska Sapientia Christiana).
 • Na III i IV roku studiów studenci, oprócz praktyk, uczestniczą jedynie w seminarium doktoranckim i wykładzie monograficznym u swego promotora oraz przygotowują rozprawę doktorską.
  Po uzyskaniu stopnia doktora absolwent posiada stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej.

PLAN STUDIÓW


Potencjał kompetencyjny

Absolwent uzyskuje kompetencje do wykonywania zawodu: teolog fundamentalny.

 • Uzyskuje wiedzę w zakresie: teologii fundamentalnej, problematyki religioznawczej, religiologicznej i misjologicznej,
  dziejów apologetyki, teologii fundamentalnej, religioznawstwa i misjologii, metodologii teologii fundamentalnej, nauk o religii i misjologii, dokumentów Kościoła związanych z problematyką teologii fundamentalnej, teologii religii i misjologii oraz podstawowej literatury chrystologicznej, eklezjologicznej, religioznawczej i misjologicznej, dziejów, znaczenia, tożsamości i dorobku naukowego tzw. lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej (ks. Edward Kopeć, kard. Stanisław Nagy, ks. Marian Rusecki).
 • Uzyskuje umiejętności w zakresie prowadzenia wykładów z  teologii fundamentalnej, religiologii i misjologii.
 • Uzyskuje umiejętności organizacyjne konferencji naukowych dzięki corocznym Marian Rusecki Memorial Lectures organizowanym przez Instytut Teologii Fundamentalnej KUL z udziałem doktorantów.
 • Uzyskuje kompetencje eklezjalno-społeczne do pełnienia w środowiskach kościelnych funkcji eksperta i animatora w zakresie problematyki teologicznofundamentalnej, religiologicznej i misjologicznej.
 • Uzyskuje możliwość, po zdobyciu licencjatu kościelnego, przystąpienia do Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce (na postawie Artykułu 12 Statutu tego stowarzyszenia).