KUL Logo

(PL)  

(PL) Teologia – edukacja medialna

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów teologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali C-913.


Organizacja studiów

Są to 4 letnie studia doktoranckie.

 • Celem studiów jest przygotowanie do kształcenia umiejętności w zakresie twórczego posługiwania się mediami jako narzędziem pracy intelektualnej, określenia funkcji edukacyjnej mediów, badania nad oddziaływaniem mediów, wykorzystanie technologii informatycznej w dydaktyce, organizacji i zarządzaniu.
 • Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu mediów masowych – drukowanych i elektronicznych – o ich naturze i wpływie na postawy odbiorców. W czasie trwania studiów studenci uczestniczą w konferencjach środowiskowych oraz sympozjach naukowych.
 • Edukacja medialna skierowana jest do nauczycieli, rodziców i katechetów zarówno duchownych i świeckich, ale również do przyszłych pracowników uniwersyteckich, zajmujących się edukacją medialną.

PLAN STUDIÓW


Potencjał kompetencyjny

Absolwent studiów doktoranckich może znaleźć zatrudnienie jako:

 • wykładowca edukacji medialnej w wyższych uczelniach (seminariach duchownych, instytutach teologicznych);
 • pracownik mediów katolickich, publicznych;
 • pracownik public relations; rzecznik prasowy;
 • nauczyciel edukacji medialnej na różnych poziomach edukacyjnych, krytyk telewizyjny, filmowy i teatralny.

Absolwent posiada:

 • kompetencje w zakresie przedstawienia treści podczas zajęć dydaktycznych, sympozjów dla nauczycieli, duszpasterzy oraz prowadzenia konferencji prasowych, zabierania głosu w mediach np. jako prowadzący audycje, jako rzecznik prasowy organizacji lub jako odpowiedzialny za prowadzenie dzielności public relations organizacji kościelnych;
 • kompetencje z tworzenia nowych programów i form edukacji medialnej; wykorzystania mediów w kierunku odpowiedzialności i sprawiedliwości;
 • kompetencje do wyboru metod, technik i narzędzi PR w tworzeniu wizerunku organizacji kościelnych.
 • kompetencje dotyczące inicjowania i prowadzenia dialogu. Potrafi uczynić media płaszczyzną dialogu społecznego, religijnego i politycznego do wyboru metod, technik i narzędzi PR w tworzeniu wizerunku organizacji kościelnych.